Điều chỉnh kích thước chữ

Văn Bàn tích cực xây dựng nông thôn mới, xóa nhà dột nát

(NB&CL) Nhờ có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Văn Bàn (Lào Cai) trong hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững và xóa nhà dột nát đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Audio

9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Văn Bàn là huyện miền núi, địa hình đồi núi phức tạp, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, chịu nhiều tác động của thời tiết, khí hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao… Toàn huyện có 19/22 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm xây dựng NTM của các xã rất thấp.

Với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kết thúc năm 2020, huyện Văn Bàn đã hoàn thành 322 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã đạt 15,29 tiêu chí, tăng 1,09 tiêu chí/xã so với năm 2019. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, có thêm 6 thôn nông thôn mới, 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm qua, chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Số hộ nghèo giảm 737 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,79%, đạt 104,9% kế hoạch tỉnh, huyện giao; số hộ nghèo còn lại năm 2020 là 1.890 hộ chiếm tỷ lệ 9,3%; số hộ cận nghèo còn lại năm 2020 là 2.237 hộ chiếm tỷ lệ 11,01%. Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, đảm bảo 100% các hộ nghèo được hưởng các chính sách theo quy định.

Báo Công luận
Căn nhà của một hộ dân tại xã Chiềng Ken trước và sau khi thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Căn nhà của một hộ dân tại xã Chiềng Ken trước và sau khi thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những kết quả đạt được của Đề án xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, đặc biệt năm 2020 là rất quan trọng, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư nâng cấp. Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích đất canh tác tăng cao; thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn được nâng lên; văn hóa, giáo dục, y tế và vệ sinh môi trường được chú trọng quan tâm, môi trường nông thôn không ngừng được cải thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của người được cải thiện rõ rệt; an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đề án còn nhiều khó khăn, bất cập; một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chậm được triển khai thực hiện; Hệ thống các văn bản về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều còn chậm ban hành. Kết quả thực hiện theo đăng ký hằng năm chưa đạt theo kế hoạch. Công tác lãnh chỉ đạo tại cơ sở ở một số nơi chưa sâu sát, chưa quyết liệt. Sản xuất đã có những đột phá mới nhưng chưa cao, chưa hình thành được các liên kết trong sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025 huyện Văn Bàn phấn đấu mỗi năm hoàn thành ít nhất 02 xã đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2025 trên toàn địa bàn huyện có 19/21 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 05 xã đạt xã Nông thôn mới nâng cao; 60 thôn đạt “Thôn kiểu mẫu”; 120 thôn đạt “Thôn nông thôn mới”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2021 huyện Văn Bàn sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm gắn với phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch năm, tiến độ hoàn thành các công trình được đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm.

Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Những năm qua, huyện Văn Bàn đã có nhiều giải pháp, sáng kiến, huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp người dân có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Xác định mục tiêu xóa toàn bộ các nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và phân công nhiệm vụ cụ thể, phụ trách từng xã đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành rà soát, phân loại chính xác, khách quan, cụ thể số hộ cần hỗ trợ làm nhà (cả làm mới và sửa chữa từng hạng mục) và lập dự toán chi tiết đối với từng hộ. Việc triển khai rà soát phải được đảm bảo công khai, minh bạch có sự tham gia của chính quyền xã, các thôn, bản, các đoàn thể và các hộ gia đình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Văn Bàn đã gặp phải một số khó khăn như: Thời gian triển khai kiểm tra, rà soát ngắn, các hộ gia đình ở phân tán, rải rác không tập trung, do đó việc kiểm tra hiện trạng mất nhiều thời gian; việc kiểm tra, xác định hiện trạng nhà để có hình thức hỗ trợ có nhiều khó khăn, việc đánh giá hiện trạng công trình để lập dự toán xác định mức hỗ trợ tại các xã còn lúng túng; một số hộ gia đình khi được hỗ trợ để sửa chữa nhà ở sẽ phải huy động thêm nguồn vốn của gia đình để hoàn thiện... Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, các ngành chuyên môn, các xã, thị đã triển khai rà soát đảm bảo tiến độ, thời gian theo đúng quy trình, kế hoạch đã đề ra.

Với những nỗ lực không ngừng, tính đến hết năm 2020, toàn huyện Văn Bàn có 468 nhà tạm, nhà dột nát (trong đó: làm mới 192 nhà, sửa chữa 276 nhà) thuộc 11 xã: Nậm Dạng, Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương, Thẳm Dương, Nậm Chày, Nậm Tha, Nậm Mả, Chiềng Ken, Sơn Thủy, Tân Thượng.

Số nhà tạm, nhà dột nát chưa thực hiện là 87/468 nhà ở các xã như Nậm Mả, Nậm Chày, Nậm Xé, Minh Lương, Thẳm Dương, Sơn Thủy, trong đó: 05 hộ có nhà trên đất phù hợp với mục đích sử dụng và đã cam kết thực hiện trong năm 2021; 82 hộ có nhà xây dựng trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất được cấp, phấn đấu triển khai thực hiện trong năm 2021.

Trong những năm gần đây, Văn Bàn được đánh giá là một trong những địa phương triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát hiệu quả nhất tỉnh, đặc biệt là việc vận động xã hội hóa để xóa nhà tạm cho người dân. Việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, gây mất an toàn về tính mạng, tài sản được làm mới, sửa chữa, nhân dân được an cư lạc nghiệp, góp phần ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Đồng thời, khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng; lan tỏa, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo”, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân huyện Văn Bàn nói riêng.

Trong năm 2021, huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện xóa 87 nhà tạm, nhà dột nát còn lại trên địa bàn huyện. Đối với các trường hợp làm nhà trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất, tổ chức hướng dẫn nhân dân hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định, sau đó thực hiện hỗ trợ cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, dột nát.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp đặc thù phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng, nhất là các xã vùng cao; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo vùng đồng bào khó khăn.

Gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò của người đứng đầu đối với việc giúp đỡ hộ nghèo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, vận động đoàn viên, hội viên của các đoàn thể các cấp trong huy động cộng đồng thực hiện giảm nghèo bền vững.

Đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, huyện Văn Bàn thực hiện xuyên suốt với phương châm: Nhân dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ.

 Đức Toàn