Điều chỉnh kích thước chữ

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới trong công tác tham mưu, phục vụ

(CLO) Ngày 9/1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tham dự hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Năm 2018, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội thông qua 16 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến 15 dự án luật; giám sát tối cao 1 chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ 5 và chất vấn Thủ tướng Chính phủ, 21 thành viên khác của Chính phủ và các Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ 6; xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác…

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp của Văn phòng Quốc hội ngày càng chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn, góp phần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, quy định mới của Hiến pháp, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Trong năm 2019, Văn phòng Quốc hội tập trung tham mưu, phục vụ tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 7 và thứ 8 của Quốc hội, 10 phiên họp của Ủy ban Thường Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ. Tiếp tục kiện toàn, tạo đột phá về công tác tổ chức - cán bộ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; sớm hoàn thiện các đề án, quy chế, quy định còn lại để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát; động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên rèn luyện, nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...

Báo Công luận
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2018 là năm đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và từng bước phát triển toàn diện hơn; tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Quốc hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thu được nhiều kết quả quan trọng trong cả hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và trong hoạt động đối ngoại, được nhân dân, cử tri ghi nhận, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Những thành công đó đều có sự đóng góp đáng kể của Văn phòng Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan, tuy nhiên đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và ngay trong hoạt động của Quốc hội nói chung và Văn phòng Quốc hội nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa để công tác tham mưu, công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và những kết quả đạt được của năm 2018 để làm tốt hơn nữa công việc của mình trong năm 2019.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 có các dự án luật liên quan đến tổ chức, bộ máy và rất nhiều dự án quan trọng, khó, phức tạp, nên Văn phòng cần đầu tư nhiều thời gian, nghiên cứu sâu hơn, tham mưu tốt hơn để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Trong quá trình đó, cần chú ý đến tính khả thi và phù hợp với điều kiện của đất nước.

Văn phòng chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ; thường xuyên theo dõi, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất ba Văn phòng để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trên địa bàn…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cần đẩy mạnh cả về chất lượng và tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu yêu cầu đối với Văn phòng Quốc hội về việc cần đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần lưu ý quán triệt, chấp hành tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Từng đồng chí lãnh đạo dù ở cấp nào của chính quyền, của Đảng, đoàn thể đều phải luôn gương mẫu, không ngừng rèn luyện, khắc phục hạn chế của bản thân để làm gương cho cấp dưới noi theo; đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để tập hợp được sức mạnh của tập thể vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao...

PV

tientoan