Điều chỉnh kích thước chữ

VETC đề nghị Bộ Giao thông vận tải bù doanh thu thiếu hụt

(CLO) Để tiếp tục thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng, Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt so với phương án tài chính của hợp đồng.

Báo nói Công luận
VETC đề nghị Bộ GTVT chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt trong quá trình triển khai dự án thu phí tự động không dừng

VETC đề nghị Bộ GTVT chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt trong quá trình triển khai dự án thu phí tự động không dừng

Dự án thu phí tự động không dừng đã được VETC triển khai trong gần 5 năm. Dự án bao gồm xây dựng Trung tâm dữ liệu, xây dựng và triển khai thu phí tự động không dừng tại 44 trạm thu phí BOT.

Thông tin từ VETC cho biết, đến nay đơn vị đã thực hiện đầu tư xong Trung tâm dữ liệu. Đầu tư và vận hành thu phí tự động không dừng tại 23/27 trạm (27 trạm do VETC đầu tư thiết bị thu phí không dừng). Trong 4 trạm còn lại có 2 trạm đang tạm dừng thu phí và 2 trạm đang được VETC thực hiện đầu tư.

Bên cạnh đó, VETC đã kết nối vận hành thu phí 4/17 trạm do Nhà đầu tư BOT đầu tư thiết bị thu phí tự động không dừng tại trạm và kết nối với hệ thống Back End của VETC. Trong 4 trạm đã kết nối vận hành thì có 3 trạm của Nhà đầu tư TASCO.

Tuy nhiên, cho đến nay VETC mới ký được Phụ lục hợp đồng/Hợp đồng dịch vụ tại 11/44 trạm BOT; vẫn còn tới 33 trạm BOT chưa ký Phụ lục hợp đồng/Hợp đồng dịch vụ.

Điều này dẫn tới Doanh thu của dự án thu phí tự động không dừng chỉ đạt khoảng 10% so với phương án tài chính khiến khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/9/2019 của VETC lên tới 300 tỷ đồng.

Phía VETC cho biết thêm, nếu việc ký Phụ lục hợp đồng/Hợp đồng dịch vụ với các Nhà đầu tư BOT vẫn chậm như thời gian qua và tỷ lệ trích doanh thu thu phí không đảm bảo theo mức quy định tại Quyết định số 136/QĐ - BGTVT ngày 18/1/2019 của Bộ GTVT thì chắc chắn phương án tài chính của Dự án bị phá vỡ.

Nếu đến hết năm 2020, VETC ký hợp đồng thu phí tự động không dừng xong toàn bộ 44 trạm thu phí (bao gồm dự kiến 31/12/2019 trích doanh thu 36 trạm, tháng 8/2020 trích doanh thu các trạm của VEC và VIDIFI) thì Công ty VETC dự kiến khoản lỗ lũy kế cho công tác vận hành khoảng 500 tỷ đồng.

Đến 31/12/2020 vẫn chưa triển khai được các trạm thu phí của VEC và VIDIFI thì Công ty VETC dự kiến khoản lỗ lũy kế cho công tác vận hành sẽ lên tới khoảng 580 tỷ đồng.

Như vậy, đến hết năm 2020 ngoài vốn chủ sở hữu tham gia Dự án là 280 tỷ đồng đến nay đã góp đủ thì Công ty cổ phần TASCO sẽ còn phải bổ sung thêm để bù lỗ vận hành cho VETC khoảng 580 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, ngày 23/10/2019 VETC đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT về thực trạng của Dự án và kiến nghị lựa chọn Nhà đầu tư khác nhận chuyển giao Dự án hoặc Nhà nước nhận lại Dự án để tiếp tục triển khai thực hiện.

Phương án khác là Bộ GTVT cùng với Công ty VETC có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc hoặc cho dừng Hợp đồng BOO và thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong tháng 12/2019 (trong trường hợp những tồn tại và khó khăn đã báo cáo ở trên không được giải quyết).

Nếu tiếp tục thực hiện Dự án, Công ty VETC cũng đề nghị Bộ GTVT chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt so với phương án tài chính của Hợp đồng.

Thế Anh