Điều chỉnh kích thước chữ

Vi phạm lĩnh vực chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh bị xử phạt 350 triệu đồng

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh.

Audio
Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính, khi cho khách hàng mua chứng khoán không có đủ tiền theo quy định. Tại một số thời điểm trong năm 2018 Công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.

Đồng thời, phạt tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng), với hành vi vi phạm hành chính, cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, công ty đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 3 khách hàng.

Theo đó, phương thức thực hiện được quy định trong hợp đồng đã ký kết như sau: Công ty sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho công ty tiền gốc và lãi phạt.

Việc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết cho đến nay vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

P.V