Điều chỉnh kích thước chữ

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán Công ty cổ phần Sông Đà 1 bị xử phạt 100 triệu đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Sông Đà 1 bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Audio
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 1. Ảnh: Songda1.com.vn

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 1. Ảnh: Songda1.com.vn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 1, địa chỉ số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về báo cáo thường niên các năm 2015, 2016, 2017 và 2018; báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 của công ty mẹ đã được kiểm toán; tài liệu, biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2017.

Bên cạnh đó, công ty còn công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán; báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 hợp nhất đã được kiểm toán; báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ đã được kiểm toán...

Công ty CP Sông Đà 1 tiền thân là Công ty Xây dựng Sông Đà 1 được thành lập theo Quyết định số 130A/BXD – TCLD ngày 26/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 11/3/2002, Công ty Xây dựng Sông Đà 1 đã được đổi tên thành Công ty Sông Đà 1 theo Quyết định số 285/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; xây dựng, khai thác và kinh doanh các nhà máy điện; xây dựng các công trình giao thông

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2018, Sông Đà 1 chỉ đạt doanh thu 956,4 triệu đồng, tụt dốc sâu so với mức 5,6 tỷ đồng năm 2017; lợi nhuận sau thuế âm 2,3 tỷ đồng (năm 2017 lỗ 7,1 tỷ đồng) dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến hết năm 2018 xấp xỉ 158 tỷ đồng

Tại báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán, công ty kiểm toán đã nhấn mạnh, khoản lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2018 xấp xỉ 158 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 90 tỷ đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Sông Đà 1 đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 93,8 tỷ đồng.

P.V