Điều chỉnh kích thước chữ

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán hai doanh nghiệp bị xử phạt

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Damsan và Công ty CP Cơ khí gang thép.

Audio
Ảnh minh họa. Nguồn: damsanjsc.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: damsanjsc.vn

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 10/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Damsan (Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Damsan công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Bình số 2946/QĐ-CT ngày 21/12/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01012018/NQ-HĐQT ngày 01/01/2018; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12012018NQ-HĐQT ngày 12/01/2018;...

Ngoài Công ty cổ phần Damsan, ngày 11/10/2019, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 315/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cơ khí gang thép (Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Cụ thể, phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Cơ khí gang thép báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017).

Minh Chí