Điều chỉnh kích thước chữ

Vì sao Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc bị kỷ luật?

(CLO) UBKT Trung ương vừa có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an...

Audio
Trụ sở Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (ảnh st)

Trụ sở Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (ảnh st)

Theo UBKTTW, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Trung ương nhận thấy, đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Đặng Hoàng Đa.

Trâm Anh