Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất có 1 trường sư phạm lọt 500 trường đại học tốt nhất châu Á

(CLO) Ngày 1/8, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa có buổi làm việc với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam xung quanh một số vấn đề của Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm.

Báo nói Công luận
Thảo luận một số vấn đề của Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm (Ảnh GDVN)

Thảo luận một số vấn đề của Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm (Ảnh GDVN)

Vụ Giáo dục đại học cho biết, cả nước có 154 cơ sở đào tạo giáo viên bao gồm 15 trường đại học sư phạm, 48 trường đại học đa ngành, 30 trường cao đẳng sư phạm, 19 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên, 2 trường trung cấp sư phạm và 40 trường trung cấp đa ngành có đào tạo giáo viên mầm non.

Theo Dự thảo mới nhất của Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm đã nêu rõ: Việc sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm dựa trên 2 nguyên tắc. Đó là phải khuyến khích các trường sư phạm tự nguyện liên kết để tập trung nguồn lực phát triển hoặc tự nguyện sáp nhập, hợp nhất theo quy định hiện hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo giáo viên không bảo đảm chuẩn chất lượng sư phạm phải có lộ trình khắc phục theo quy định hoặc thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể.

Dựa trên nguyên tắc đó, lộ trình thực hiện của đề án trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ hình thành 2 trường sư phạm trọng điểm quốc gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học sư phạm khác.

Xây dựng được mạng lưới “vệ tinh” là các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở các địa phương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các khoa/trường sư phạm trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học đa ngành.

Đến giai đoạn 2026 - 2030 sẽ hình thành thêm 01 trường sư phạm trọng điểm quốc gia tại miền Trung trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học sư phạm trên địa bàn và một số tỉnh, thành lân cận.

Đề án cũng hướng đến, ít nhất có 1 trường sư phạm trọng điểm quốc gia lọt vào top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới hoặc top 500 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực giáo dục.

Lương Minh