Điều chỉnh kích thước chữ

"Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên hành động"

(CLO) Đây là chủ đề của Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2019 (VRDF 2019) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tới.

Audio
Toàn cảnh Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam năm 2018 (Ảnh TL).

Toàn cảnh Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam năm 2018 (Ảnh TL).

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới chuẩn bị với các nội dung quan trọng như: Gắn liền với cải cách và phát triển; Phản ánh được những vấn đề lớn được Nhân dân quan tâm; Đóng góp thiết thực cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là trong nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025;

Diễn đàn Cải cách và phát triển năm nay nhằm chia sẻ kinh nghiệm về cải cách, phát triển đất nước, sẽ mang tầm vóc và nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”, Diễn đàn sẽ diễn ra với ba phiên.

Phiên chuyên đề 1: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập;

Phiên chuyên đề 2: Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình;

Phiên toàn thể: Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Các phiên chuyên đề tổ chức theo hình thức thảo luận nhóm diễn giả.

Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự Phiên toàn thể và có bài phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Diễn đàn có đại diện các bộ, ban, ngành; các chuyên gia, học giả hàng đầu trên thế giới; đại diện một số quốc gia trong khu vực và thế giới có kinh nghiệm liên quan đến chủ đề Diễn đàn; Đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam; Đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn trong nước và nước ngoài; Các chuyên gia, học giả và đại diện các cơ quan nghiên cứu trong nước.

Diễn đàn được tổ chức nhằm đóng góp hữu ích hơn cho việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

PV