Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa

(CLO) Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đẩy mạnh, đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các đối tác quan trọng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích.

Audio
Đại hội Đảng XIII đã khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Ảnh: TTXVN

Đại hội Đảng XIII đã khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Ảnh: TTXVN

Chiều 4/2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời một số câu hỏi về đường lối đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra và kết thúc rất tốt đẹp.

"Tại Đại hội Đảng XIII đã khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đẩy mạnh, đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các đối tác quan trọng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích"- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, mong muốn quan hệ Việt - Trung luôn phát triển lành mạnh, ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trả lời câu hỏi về Lưỡng hội Trung Quốc (Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc) tại Đại hội diễn ra vào tháng 3 tới sẽ bàn về chính sách cải cách mọi lĩnh vực trong giai đoạn mới của Trung Quốc, Việt Nam quan tâm gì ở Lưỡng hội? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng đây là một kỳ họp quan trọng của Trung Quốc, Việt Nam quan tâm và chúc kỳ họp thành công.

Thế Vũ