Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam - Lào ký Hiệp định Thương mại Biên giới

Hiệp định được ký ngày 27 tháng 6 năm 2015 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Lễ ký kết được sự ủy quyền của Chính phủ hai nước, sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Somsavat Lengsavad, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena.

Audio

(Congluan.vn) - Hiệp định được ký ngày 27 tháng 6 năm 2015 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Lễ ký kết được sự ủy quyền của Chính phủ hai nước, sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Somsavat Lengsavad, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena. .

Hiệp định Thương mại biên giới giữa hai nước gồm 23 Điều, sẽ có hiệu lực chính thức khi hai bên hoàn tất việc trao đổi công hàm ngoại giao với nhau và xác nhận rằng mỗi bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết. Hiệp định không chỉ tạo cơ sở pháp lý, tạo cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ hỗ trợ thương mại tại khu vực biên giới mà còn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Hình ảnh tại Lễ ký kết. Hình ảnh tại Lễ ký kết.

Nội dung chính của Hiệp định bao gồm: Quy định hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới, phát triển chợ biên giới và hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới và thuận lợi hóa thương mại tại cửa khẩu; Thống nhất xác định các cửa khẩu biên giới đất liền được mở cho hoạt động thương mại biên giới; Trên cơ sở cơ chế đặc thù của hoạt động thương mại biên giới phù hợp với các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà hai nước là thành viên, dành ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho các loại hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và Lào; Nhằm thu hút, khuyến khích đầu tư vào các khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, dành ưu đãi 0% thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, cũng như miễn các hàng rào kỹ thuật đối với một số mặt hàng do các nhà đầu tư Việt Nam sản xuất, nuôi, trồng tại các tỉnh biên giới của Lào khi nhập khẩu về Việt Nam; Quy định về thanh toán trong thương mại biên giới, kiểm soát việc mang tiền mặt qua biên giới, cũng như quản lý xuất nhập cảnh đối với người, quản lý phương tiện vận tải, kiểm dịch, kiểm tra hàng hóa trong thương mại biên giới Việt – Lào; Cam kết tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch qua biên giới, phát triển dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới và thuận lợi hóa thương mại tại cửa khẩu; Thành lập Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Việt – Lào, khuyến khích thành lập Hiệp hội thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt – Lào và khẳng định tính hiệu quả cũng như tiếp tục tổ chức Hội nghị hợp tác Phát triển thương mại biên giới Việt - Lào theo định kỳ 2 năm một lần.

Hiệp định Thương mại biên giới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả hai nước, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Lào, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, hội nhập khu vực ASEAN và Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS). Sau khi có hiệu lực, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào sẽ phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương liên quan của hai nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện Hiệp định này.

Thiên Kim