Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba

(CLO) Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng và tin tưởng chắc chắn rằng đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới vì lợi ích của nhân dân Cuba, vì mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội.

Audio

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Toà án nhân dân Tối cao Cuba do Chánh án Rubén Remigio Ferro dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam vào hôm nay (26/8).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác hữu nghị giữa hai hệ thống tòa án hai nước, thể hiện qua Bản ghi nhớ hợp tác ký vào tháng 9/2013. Việc mở rộng quan hệ hợp tác xuống các tòa án địa phương đã thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác chung, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời yêu cầu của tòa án cấp tỉnh của hai nước trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Cuba Rubén Remigio khẳng định mối quan hệ với Đảng và nhân dân Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Cuba. Chánh án Rubén Remigio Ferro cho biết, hiện nay, ngành tư pháp của Cuba đang có sự hợp tác, chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích từ phía Việt Nam và mong muốn, các chuyên gia của Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian tới.

Hiện nay, Cuba vừa có hiến pháp mới và đang hoàn thiện nên rất trân trọng các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Theo ông Rubén Remigio Ferro, Cuba đang đối mặt với tình hình cấm vận từ phía Mỹ nên gặp nhiều khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, người dân Cuba luôn sẵn sàng đối mặt với những áp lực để tìm ra con đường phát triển, đưa đất nước đi lên. 

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba là một mối quan hệ đặc biệt, sâu sắc, thủy chung và ngày càng được thắt chặt. Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong suốt thời gian giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói của cố Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”

Phó Thủ tướng Thường trực mong rằng, việc cải tổ Hiến pháp của Cộng hòa Cuba sẽ giúp Cuba sớm đạt được mục tiêu theo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hỗn hợp và hiện đại hóa xã hội Cuba.

PV