Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria

(CLO) Ngày 15/4/2018, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria.

Audio

Báo Công luận
 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria, ngày 15/4/2018, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ lực đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình, ổn định tại khu vực. Chúng tôi cho rằng mọi xung đột và bất đồng phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp quốc, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia. Công ước của Liên Hợp quốc về cấm vũ khí hóa học phải được triệt để tuân thủ".

PV