Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam và Liên minh Hải quan Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Nga đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do phiên thứ tám

Việt Nam và Liên minh Hải quan Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Nga đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do phiên thứ tám

Audio
(congluan.vn) - từ ngày 8 đến 14/12/2014 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Kiên Giang, Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang đã diễn ra phiên đàm phán thứ tám Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Nga.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Các nội dung chính của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh
Hải quan Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Nga đã được thống nhất. Ảnh minh họa
 
Phiên đàm phán thứ tám Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Nga (Hiệp định) đã diễn ra từ ngày 8 đến 14/12/2014 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Kiên Giang, Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng phụ trách Thương mại Ủy ban Kinh tế Á - Âu Andrei A. Slepnhev, với sự tham gia của 6 Nhóm đàm phán về các nội dung: thương mại hàng hóa; thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân; quy tắc xuất xứ; phòng vệ thương mại; hợp tác về hải quan và thuận lợi hóa thương mại và các vấn đề về pháp lý và thể chế.
 
Thực hiện chỉ đạo của các Lãnh đạo cấp cao hai Bên về mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định vào cuối năm 2014, hai Bên đã kết thúc thêm lời văn của Chương về Hợp tác về hải quan, cơ bản kết thúc lời văn của tất cả các Chương còn lại như Thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ Thương mại và các nội dung về pháp lý – thể chế. Như vậy, có thể nói cho đến nay, các nội dung chính của Hiệp định đã được thống nhất. Những vấn đề còn lại chủ yếu là một số chi tiết cụ thể hóa, các vấn đề mang tính kỹ thuật và chỉnh sửa lời văn cũng đã được hai Bên cơ bản thống nhất.
 
Hai Bên đã thống nhất ký thông báo về kết thúc cơ bản đàm phán và tiếp tục thúc đẩy quá trình trao đổi, tham vấn nội bộ để nhanh chóng hoàn tất những vấn đề kỹ thuật còn lại để có thể ký kết Hiệp định vào đầu năm 2015.
 
  • PV