Điều chỉnh kích thước chữ

Vụ ở nhà 3 tầng vẫn lọt danh sách hộ nghèo: Kỷ luật cán bộ, công khai xin lỗi nhân dân!

(NB&CL) Liên quan đến việc bình xét, xác định hộ nghèo sai quy định tại xã Yên Lư, ngày 30/11/2020, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã chính thức công bố kết luận về vụ việc. Trước những sai phạm, nhiều cán bộ địa phương phải nhận hình thức kỷ luật, đồng thời chính quyền đã công khai xin lỗi nhân dân.

Audio

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận ra ngày 19/11/2020 đã có bài phản ánh: “Bắc Giang: Ở nhà 3 tầng vẫn lọt danh sách hộ nghèo!” nêu lên những bức xúc của người dân thôn Yên Hà, xã Yên Lư về việc một số hộ gia đình có nhà cửa khang trang, điều kiện kinh tế khá giả lại nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và được hưởng chế độ trợ cấp. Cụ thể như hộ gia đình ông Trần Văn Chiến (SN 1978) hiện đang sinh sống trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, hộ gia đình bà Vũ Thị Thu làm kinh doanh vật liệu xây dựng...

Chính quyền huyện Yên Dũng công khai xin lỗi người dân.

Chính quyền huyện Yên Dũng công khai xin lỗi người dân.

Qua đó, UBND huyện Yên Dũng đã lập đoàn kiểm tra xác minh. Theo báo cáo kiểm tra, xác minh của Đoàn công tác UBND huyện Yên Dũng cho thấy: Kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, trên địa bàn xã Yên Lư có 130 hộ nghèo và 138 hộ cận nghèo, trong đó thôn Yên Hà, xã Yên Lư có 8 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Trong số 8 hộ nghèo tại thôn Yên Hà, xã Yên Lư có 3 hộ gia đình có gồm hộ gia đình bà Vũ Thị Thu, hộ gia đình ông Lê Thế Sử và hộ gia đình ông Trần Văn Chiến không đúng đối tượng, quy trình thực hiện không đảm bảo công khai, minh bạch.

Mới đây, ngày 30/11, chính quyền xã Yên Lư, huyện Yên Dũng đã chính thức công bố kết luận về sự việc. Kết luận số 10/KL-UBND của UBND huyện Dũng ban hành ngày 23/11/2020 do Chủ tịch Bùi Quang Huy ký về công tác rà soát, thống kê, bình xét, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 của thôn Yên Hà, xã Yên Lư cho biết: Về quy trình rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 của thôn Yên Hà, ban điều tra xác định quá trình rà soát, thống kê, bình xét, xác định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 tại thôn Yên Hà, xã Yên Lư đã không được thực hiện theo đúng quy trình quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) hướng dẫn.

Cụ thể, các hộ gia đình bà Vũ Thị Thu, ông Trần Văn Chiến được đưa vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để hưởng chế độ trợ cấp nhà nước không đúng quy định. Trong khi đó, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bùi rất khó khăn, lại bị đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo là không đúng quy định.

UBND huyện Yên Dũng xác định: Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn, Ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 thôn Yên Hà, xã Yên Lư chưa thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa thực hiện đầy đủ các quy trình rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH;

Ban Chỉ đạo rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư, Ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 thôn Yên Hà, xã Yên Lư chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; thành viên Ban Chỉ đạo xã chưa thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn Yên Hà, xã Yên Lư.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Lư chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn Yên Hà, xã Yên Lư.

Phòng LĐ-TB&XH thiếu sâu sát trong công tác tham mưu tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với xã Yên Lư nói chung và thôn Yên Hà, xã Yên Lư nói riêng.

Không chỉ quy trách nhiệm cho các tập thể liên quan sự việc, kết luận của UBND huyện Yên Dũng còn chỉ rõ trách nhiệm của các cá nhân trong vụ này gồm: Bí thư Chi bộ thôn Yên Hà, xã Yên Lư năm 2018 và năm 2019, Trưởng thôn kiêm Trưởng ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư năm 2018 và năm 2019 phụ trách địa bàn thôn Yên Hà, Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực LĐ-TB&XH xã Yên Lư, Chủ tịch UBND xã Yên Lư, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lư phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư thời điểm năm 2018 và năm 2019, Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH phụ trách lĩnh vực Giảm nghèo thời điểm năm 2018 và năm 2019. Các cán bộ này đã tắc trách, thiếu trách nhiệm gây ra sự việc trên.

Kỷ luật cán bộ, công khai xin lỗi nhân dân

Trước các sai phạm đã được làm rõ, UBND huyện Yên Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Yên Lư ban hành quyết định đưa ra khỏi đối tượng hộ nghèo đối với hộ gia đình bà Vũ Thị Thu, ông Trần Văn Chiến, thực hiện các quy trình ban hành quyết định công nhận hộ nghèo đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bùi theo đúng quy định.

Xử lý về kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Yên Lư và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thu hồi số tiền thụ hưởng các chính sách liên quan đến giảm nghèo không đúng đối tượng. Trước mắt thu hồi ngay số tiền quà tết hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và tiền hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Vụ ở nhà 3 tầng vẫn lọt danh sách hộ nghèo: Kỷ luật cán bộ, công khai xin lỗi nhân dân! 2
Vụ ở nhà 3 tầng vẫn lọt danh sách hộ nghèo: Kỷ luật cán bộ, công khai xin lỗi nhân dân! 3

Chủ tịch UBND xã Yên Lư có trách nhiệm đôn đốc thu hồi số tiền thụ hưởng các chính sách liên quan đến giảm nghèo không đúng đối tượng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Xử lý về hành chính, theo thẩm quyền, Đảng ủy - UBND xã Yên Lư đã ra các quyết định cách chức Bí thư Chi bộ thôn Yên Hà, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đối với ông Trần Văn Mạn; cho thôi làm nhiệm vụ trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 với ông Trần Văn Yên. 

UBND huyện Yên Dũng quyết định kỷ luật cảnh cáo với bà Nguyễn Thị Mến, công chức văn hóa xã hội xã Yên Lư.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gồm ông Nguyễn Văn Khơi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư thời điểm năm 2018 và năm 2019; Ông Lê Thế Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư năm 2018 và năm 2019 phụ trách địa bàn thôn Yên Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy đang xem xét trách nhiệm và sẽ có hình thức kỷ luật theo đúng quy định, công khai trước nhân dân.

Đồng thời, UBND xã Yên Lư cũng đã xin lỗi toàn thể nhân dân thôn Yên Hà về những khuyết điểm của cán bộ thôn, xã, dẫn tới sai sót trong kết quả bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, 2019 trên địa bàn thôn.

Trâm Anh – Lạng Thương