Điều chỉnh kích thước chữ

Vững tin vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển của toàn dân tộc

(CLO) Bên lề Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu, các vị khách mời đã chia sẻ kỳ vọng và mong muốn góp phần hiện thực hóa các Báo cáo chính trị Đại hội, gửi gắm niềm tin vào sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Audio

Sáng nay, ngày 27/1 Đại hội sẽ bước vào ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội sẽ làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện đại hội.

Trước đó, trong ngày khai mạc Đại hội, sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày, các đại biểu dự Đại hội, các khách mời đã gửi đến những tâm tư, kỳ vọng và mong muốn góp phần hiện thực hóa các Báo cáo chính trị Đại hội và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, của một nhiệm kỳ mới với những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới.

Kỳ vọng những quyết sách sẽ tạo đột phá cho đất nước

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt

Chia sẻ bên lề Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết: “Tôi đánh giá văn kiện Đại hội rất ấn tượng, bao quát được tất cả các mảng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao vị thế đất nước. Văn kiện đã thể hiện tầm nhìn, niềm tin, khát vọng của Đảng, của dân tộc”.

Bày tỏ kỳ vọng về Đại hội lần này, đại biểu cũng tâm đắc với những quyết sách lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập; những quyết sách này đã khái quát toàn diện các vấn đề của đất nước trong thời gian qua và định hướng lớn trong thời gian tới. Báo cáo đánh giá đúng những mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ đột phá, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Ông Huỳnh Tấn Việt khẳng định: Báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trình bày đã bao quát toàn bộ các vấn đề trong nước vừa qua và định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới. Bản thân tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong đó có 3 đột phá về thể chế, nhân lực và giao thông vận tải. Đây là 3 vấn đề rất cần cho đất nước chúng ta trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt thì triển vọng của đất nước ta trong 5 năm tới, thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp đúng với mong muốn. Cũng như gần 1.600 đại biểu về dự Đại hội XIII của Đảng, tôi rất ấn tượng và kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội lần này để tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới. Với công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tôi hy vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn lựa được Ban Chấp hành Trung ương trí tuệ và Ban Chấp hành Trung ương sẽ giới thiệu, bầu chọn được Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đây là những đồng chí lãnh đạo sẽ hoạch định đường lối đất nước, dẫn dắt đất nước phát triển. Tôi hy vọng, Đại hội XIII của Đảng với sự đóng góp trí tuệ của toàn Đảng toàn dân thì sẽ thành công tốt đẹp.  

Đồng thời, đại biểu Huỳnh Tấn Việt cũng nhấn mạnh thêm rằng việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước phải giữ vững nguyên tắc dân chủ gắn với kỷ cương; từ đó tạo ra dân chủ rộng lớn để huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Ông Huỳnh Tấn Việt tin tưởng: “Với sự đóng góp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, Đại hội XIII sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương trí tuệ, giới thiệu, bầu chọn Bộ Chính trị, Ban Bí thư - những người hoạch định đường lối, dẫn dắt đất nước phát triển trong thời kỳ tới."  

Đại hội XIII là kỳ Đại hội đẩy mạnh công cuộc đổi mới

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao đổi với phóng viên

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao đổi với phóng viên

Đó là đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ. Theo đó, ông cho rằng, mong muốn của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân là Đại hội sẽ có những quyết sách đưa kinh tế - xã hội đất nước phát triển theo hướng chuyển đổi về chất, từ đó vươn lên tầm cao mới. Trong công tác nhân sự, cán bộ, đảng viên, nhân dân hy vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những người có đức, có tài, có uy tín và năng lực đúc kết từ thực tiễn để lãnh đạo đất nước...

Theo đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, muốn bứt phá phải có nguồn lực con người, bao gồm bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; quan trọng nhất là nguồn nhân lực của đất nước, bởi đây là những người thực hiện công cuộc đổi mới. Đánh giá về những thành quả đất nước đạt được trong 35 năm đổi mới, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng hiện nay uy tín và mô hình phát triển của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đặc biệt là với những thành tựu của năm 2020. Người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ đánh giá sau 35 năm, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có những thành quả và nhiều bài học quý báu, để từ đó chuẩn bị tốt cho những bước sắp tới: "Một nhiệm kỳ 5 năm tới đây có thể bằng hai, ba nhiệm kỳ trước đây từ tốc độ, số lượng, chất lượng tăng trưởng của đất nước trên tất cả các lĩnh vực". 

Nêu ví dụ cụ thể ở lĩnh vực văn hóa, đại biểu cho rằng kinh tế tăng trưởng phải đi kèm sự phát triển của văn hóa và con người. Đời sống vật chất luôn phải hài hòa với đời sống văn hóa tinh thần. Đây cũng là những nội dung được chuẩn bị trong Văn kiện trình Đại hội XIII. Về mục tiêu đặt ra trong Văn kiện Đại hội XIII, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp và phát triển, đại biểu Nguyễn Thế Kỷ cho rằng Đại hội có nhiệm kỳ 5 năm, nhưng nếu chỉ nhìn ở tầm ngắn hạn 5 năm sẽ không "dò" được những thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức để định lượng công việc cho đất nước, do đó cần có nghị quyết xác định được mục tiêu ở từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để có thể chuẩn bị tất cả nguồn lực, tâm thế và đặc biệt là nhân lực cho đất nước.

Chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trả lời phỏng vấn

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trả lời phỏng vấn

Đó là niềm tin tưởng mà đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã gửi gắm tới Đại hội XIII của Đảng. Ông bày tỏ đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII. Đặc biệt vị đại biểu này còn nhấn mạnh và  tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, chắc chắn mục tiêu đến năm 2045 đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao sẽ đạt được.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện. “Tôi có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đất nước sẽ có bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, là lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới”, ông nói.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng cũng chia sẻ thêm rằng, với khí thế toàn Đảng, toàn dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đến năm 2025 trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước. Để làm được việc này Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực

Đại biểu Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang

Đại biểu Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang

Đại biểu Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá rằng, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, bài bản và khoa học, phát huy dân chủ, rộng rãi. Có thể khẳng định các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta. Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực.

Cho biết ý kiến về 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII, đại biểu Dương Văn Thái bày tỏ mong muốn, giai đoạn tới, nước ta tiếp tục tập trung đầu tư các nguồn lực cho kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ; cùng với đó đầu tư cho đường sắt, đường thủy để giảm áp lực đường bộ và giảm chi phí logistic, từ đó tăng khả năng cạnh tranh cấp quốc gia, giải được bài toán về đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, chú trọng các vấn đề về phát triển kinh tế, môi trường và đất đai, tài nguyên khoáng sản, bởi đây là những nút thắt cần tháo gỡ...

 “Báo cáo chính trị đã đánh giá tổng hợp khái quát kết quả Đảng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và đặc biệt là xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, việc Đảng ta xác định phải đổi mới về tư duy, xây dựng một cách đồng bộ về thể chế, đây là điểm mới trong Báo cáo chính trị” - Đại biểu Dương Văn Thái cho biết.

Chúng tôi sẽ cố gắng để thảo luận cũng như nắm bắt chi tiết những chủ trương lớn

Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai trả lời phỏng vấn của phóng viên

Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai trả lời phỏng vấn của phóng viên

Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai cũng cho rằng, báo cáo về Văn kiện Đại hội XIII là rất cô đọng, súc tích, rất thực tiễn, có tính khái quát cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và trong 35 năm đổi mới của đất nước. 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp trong báo cáo đều rất "căn cơ", trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là kiên định đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời trong quá trình thực tiễn phải đổi mới để đáp ứng thời cuộc và xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ tới.Theo đại biểu, một trong những lĩnh vực được quan tâm là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. "Báo cáo chính trị nêu rất rõ việc phát triển mối quan hệ hài hoà giữa Nhà nước và doanh nghiệp (DN), cũng như với nhân dân. Từ đó, định hướng cho các DN, để phát triển DNNN, DN tư nhân và các thành phần kinh tế khác, để đảm bảo hài hoà giữa Nhà nước với DN và với nhân dân. Từ đó, chúng ta sẽ có những đổi mới về thể chế đáp ứng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", đại biểu Đức Huy đánh giá. 

 Đặc biệt ông Huy cũng nhấn mạnh: Tham dự Đại hội XIII của Đảng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi sẽ cố gắng để thảo luận cũng như nắm bắt chi tiết những chủ trương lớn để sau này khi về địa phương có thể triển khai áp dụng, bởi mỗi một địa phương phát triển thì đất nước sẽ phát triển và phồn vinh. Chúng ta phát triển doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác để đảm bảo hài hòa giữa Nhà nước-Doanh nghiệp-Nhân dân, đây là một trong những vấn đề mà dự thảo báo cáo chính trị nêu rất rõ và từ đó chúng ta sẽ có những đổi mới thể chế để làm sao đáp ứng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn để thể hiện khát vọng vươn lên

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ về những điều tâm đắc nhất trong những nội dung tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Đại hội lần thứ XIII thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng tôi đặc biệt quan tâm một số vấn đề lớn. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá, đất nước chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. Đại biểu tham dự Đại hội thảo luận nhiều về vấn đề này, chúng tôi tin tưởng và sẽ bày tỏ sự đồng thuận cao. Vấn đề nữa tôi quan tâm là việc xây dựng Đảng trong thời gian tới. Từ những bài học trong thời gian vừa qua, chúng ta tiếp tục thực hiện việc xây dựng Đảng để Đảng không ngừng mạnh hơn, giữ vững bản lĩnh, tiếp nối con đường của các thế hệ để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Chúng tôi rất tâm đắc với nội dung văn kiện đã đánh giá nông nghiệp là trụ đỡ của kinh tế - xã hội trong những lúc khó khăn. Hôm nay, trong bối cảnh của Covid-19 thì chúng ta càng thấy rõ điều này. Vì vậy, chúng tôi đồng tình rất cao với văn kiện Đại hội Đảng đã khẳng định vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Cũng theo đại biểu Đặng Ngọc Sơn, đoàn đại biểu Hà Tĩnh quan tâm nhất và đánh giá cao khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn để thể hiện khát vọng vươn lên, thể hiện tinh thần, lòng tự tôn dân tộc, phát huy tiềm năng xây dựng đất nước. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đã quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn, coi trọng nông dân, nông nghiệp. Đây cũng là điểm mà Hà Tĩnh quan tâm trong xây dựng, phát triển địa phương giàu mạnh.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi cũng đã thể hiện tinh thần khát vọng xây dựng kinh tế - xã hội ở 3 điểm lớn, trong đó coi trọng phát triển nông nghiệp phục vụ công nghiệp, phát triển kinh tế bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Chúng tôi rất ấn tượng về nội dung của bản báo cáo, nhấn mạnh những hướng đi Việt Nam cần theo đuổi

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama

Đó là chia sẻ của đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama trong vai trò là khách mời đã dự phiên khai mạc Đại hội sáng 26/1. Lần thứ 3 dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ vui mừng trước những thành tựu và thành công Việt Nam đã đạt được. Đại sứ tin tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ vạch ra những chính sách để tiếp tục đưa đất nước Việt Nam giành được những thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển đất nước và phát triển quan hệ với tất cả các quốc gia khác trên thế giới. 

“Dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với chúng tôi là một vinh dự lớn. Nghe Báo cáo của Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi rất ấn tượng về nội dung của bản báo cáo, nhấn mạnh những hướng đi Việt Nam cần theo đuổi, để đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển”, Đại sứ Saadi Salama trả lời báo chí bên lề Đại hội.

Đại sứ Palestine cũng tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục con đường đấu tranh để trở thành quốc gia có uy tín ngày càng lớn trên bản đồ chính trị của thế giới và sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại để đóng góp vào an ninh hòa bình thế giới.

Ông nhấn mạnh: “Việt Nam hiện nay là thành viên rất tích cực trong cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục vai trò là thành viên tích cực để đóng góp cho xã hội phát triển cùng có lợi, xây dựng nền hòa bình cho cả thế giới, đồng thời đóng góp những bài học kinh nghiệm của mình cho cộng đồng thế giới... Và tôi luôn luôn nói rằng, Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự. Việt Nam sẽ tiếp tục con đường của mình, tuân thủ luật pháp quốc tế đồng thời phát triển mối quan hệ cùng có lợi, để đóng góp cho an ninh và hòa bình trên thế giới. Xin chúc mừng Việt Nam và chúng tôi rất tự hào khi được sinh sống và làm việc tại quốc gia đang có những thành công trong nỗ lực ứng phó đại dịch COVID-19”.

Hà Vân (ghi)