Điều chỉnh kích thước chữ

Vượt mục tiêu 6,7%, GDP 2017 ước tăng 6,81%

(CLO) GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.

Audio
Theo Tổng cục Thống kê, GDP (tổng sản phẩm trong nước) năm 2017 cao hơn nhiều so với các mức tăng của các năm từ 2011-2016. Trong đó, 3 năm 2012-2014, GDP đều dưới 6% và 3 năm còn lại, 2011, 2015, 2016 đều dưới 6,7%.

Đáng chú ý, mục tiêu GDP năm nay được Quốc hội thông qua là 6,7%, đã từng được đặt vấn đề có nên điều chỉnh khi đầu năm, có nhiều dự báo khó đạt bởi GDP hai quí đầu năm đều thấp.

Tổng cục Thống kê đánh giá, kết quả này đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

Trong mức tăng 6,81%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8% và khu vực dịch vụ tăng 7,44%.

Quy mô nền kinh tế năm 2017 đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.

Vượt mục tiêu 6,7%, GDP 2017 ước tăng 6,81%
 
Cùng với sự tăng trưởng ngoạn mục trên, lạm phát năm nay tăng thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản tháng 12 chỉ tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát bình quân năm 2017 tăng 1,41% so với bình quân 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 chỉ tăng 0,21% so với tháng trước. CPI bình quân năm tăng 3,53% so với bình quân 2016. CPI bình quân tháng 12/2017 chỉ tăng 2,6% so với tháng 12/2016, bình quân mỗi tháng tăng 0,21%.

Trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% về số doanh nghiệp và 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016.

Căn cứ vào những tín hiệu tích cực của tăng trưởng trong thời gian qua, cùng với mục tiêu của Chính phủ đặt ra đã được Quốc hội thông qua, dự báo tăng trưởng GDP 2018 sẽ đạt từ 6,5 - 6,7%.


PV