Điều chỉnh kích thước chữ

Vượt thách thức giá dầu thấp, doanh thu của PVN vẫn vượt kế hoạch

(CLO) Mặc dù giá dầu thấp hơn mức bình quân quốc hội giao nhưng kết thúc 2 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước đạt 111.800 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch.

Báo nói Công luận

Khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, các chuyên gia  đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019, định hướng nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí trong những năm tiếp theo. Theo đó, năm 2018, PVN đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch thăm dò khai thác, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12,34 triệu tấn quy dầu. Đặt trong bối cảnh giá dầu giảm sâu, việc PVN đạt được kết quả trên là nhờ vào việc đưa ra những giải pháp tối ưu hóa về tổ chức, quản lý, quản lý tài chính, kinh tế kỹ thuật…

Hoạt động trên tàu Thái Bình VN

Hoạt động trên tàu Thái Bình VN

Cụ thể như, PVN nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thăm dò khai thác, phân loại các dự án đầu tư để ưu tiên thực hiện các dự án có hiệu quả, ít rủi ro, giãn tiến độ dự án chưa thực sự cấp bách, rủi ro cao. 

Đặc biệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị các giải pháp cơ chế để thúc đẩy hơn nữa công tác thăm dò khai thác nói chung và đặc biệt là công tác tìm kiếm thăm dò. Ngoài ra, các đơn vị thuộc PVN liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác như Vietsovpetro, PVEP cũng luôn chủ động đưa ra chiến lược cụ  thể trong phát triển, với những định hướng tìm kiếm thăm dò các năm tiếp theo và kế hoạch thăm dò thẩm lượng năm 2019, tình hình đầu tư và kết quả khai thác dầu khí và giai đoạn 2011-2018, triển khai công tác năm 2019 và định hướng năm 2020...

Theo thông tin từ PVN, giá dầu trung bình của thế giới 2 tháng đầu năm đạt 63,5$/thùng, thấp hơn 1,5$/thùng so với giá quốc hội giao, nhưng với nỗ lực của tập thể người lao động Dầu khí, kết quả sản xuất – kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn đạt và vượt kế hoạch, đó thực sự là điều đáng ghi nhận. Chính vì thế, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 2 tháng đầu năm ước đạt 14.400 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch. 

Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu ước đạt 3,85 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch và bằng 69% kế hoạch quý I. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 2 tháng ước đạt 2,19 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch; sản lượng khai thác khí ước đạt 1,66 tỷ m3, vượt 9,7% kế hoạch. Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu khai thác dầu khí, sản xuất điện 2 tháng đầu năm toàn PVN ước đạt 3,27 tỷ kWh, vượt 4,2% kế hoạch; sản xuất đạm 2 tháng đầu năm ước đạt 280 nghìn tấn, vượt 6,7% kế hoạch.  Sản xuất xăng dầu ước đạt 2,17 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch; trong đó, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ước đạt 1,03 triệu tấn, từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, từ PVOIL ước đạt 73.600 tấn. 

Đúng như nhận định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và là năm thứ 9 thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Việc hoàn thành nhiệm vụ của 2018 có ý nghĩa rất quan trọng để tiếp tục thực hiện mục tiêu, kế hoạch của năm 2019 và các giai đoạn; hướng tới đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2030. Vai trò của tập đoàn rất lớn trong đảm bảo an ninh năng lượng, tạo nguồn lực phát triển cho đất nước".

Trên tinh thần đó, các định vai trò, vị thế của đơn vị, PVN sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và các quý tiếp theo. Thêm vào đó, PVN luôn xác định bám sát diễn biến giá dầu thế giới để có các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất. PVN sẽ điều phối hợp lý giữa sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo tiêu chí tăng GDP, thu ngân sách nhà nước của Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVN. Bên cạnh đó, PVN đẩy mạnh các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  Ngoài ra, PVN thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính từ cân đối nguồn vốn, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh để ứng phó kịp thời với những biến động của giá dầu thô thế giới năm 2019.

Hà Vân