Điều chỉnh kích thước chữ
BHXH tỉnh Đắk Nông:

Vượt thách thức, nỗ lực chạm tới mục tiêu

(NB&CL) Trên tinh thần Nghị quyết 28, BHXH tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh.

Audio

Cải cách thủ tục hành chính; phát triển đối tượng tham gia BHXH nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp, người dân với cơ quan BHXH, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến với cơ quan BHXH; tăng mức độ hài lòng của người dân tham gia… là những giải pháp trọng tâm mà BHXH tỉnh Đắk Nông đề ra nhằm triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 Hành trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết trên tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thời gian qua, tại Đắk Nông, với đặc điểm là tỉnh có cơ cấu kinh tế chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, quy mô các doanh nghiệp trong tỉnh phần lớn là nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, sử dụng ít lao động. Do vậy, số người tham gia BHXH còn thấp so với lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh, độ bao phủ BHXH tăng chậm (bình quân giai đoạn 2012-2017 khoảng 4,5%/năm). Nhiều lao động làm việc ở khu vực phi chính thức chưa tham gia đã tạo ra những khó khăn, thách thức trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh cũng như trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

Hội nghị triển khai công tác phối hợp năm 2019.

Hội nghị triển khai công tác phối hợp năm 2019.

Tuy nhiên, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, ngày 5/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 31-Ctr/TW thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 10,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 0,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 7,3% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức khoảng 85%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ. Đồng thời cũng hướng đến năm 2025, khoảng 14,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 10,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%. Đến năm 2030, đạt khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt trên 95%.

Triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Với mục tiêu đó, BHXH tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện đầy đủ kịp thời những nhiệm vụ thực tiễn. Đó là tăng cường cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng đội ngũ và tác phong phục vụ theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đơn giản hóa quy trình, nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết các chế độ đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH theo mục tiêu đặt ra. Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020 cho các huyện, thị xã...

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Đặc biệt, trên tinh thần Nghị quyết 28, BHXH tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều giải pháp tích cực trong công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều chuyển biến đáng kể. Chính bởi sự vào cuộc tích cực như vậy mà tính đến hết tháng 10/2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là 541.531  người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 31.632 người chiếm 8,3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.887 người chiếm 0,76% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,16% so với kế hoạch đề ra (0,6%). Số người tham gia BHTN tính đến 31/10/2019 là 25.791 người, chiếm 6,8% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người hưởng chế độ BHXH là 3.497 lượt người, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Không những thế, thời gian qua BHXH tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, đồng thời phát động phong trào thi đua “05 tốt”, phong trào thi đua “05 biết”: “biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn”, phong trào thi đua “Ngày không viết” nhằm mục đích phục vụ tốt hơn nữa doanh nghiệp, người dân khi đến liên hệ công tác. Đồng thời, tiến hành rà soát và rút ngắn thời gian giải quyết đối với 03 TTHC thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT. Xây dựng kế hoạch CCHC trong lĩnh vực cấp thẻ BHYT, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHXH một lần. Ngoài ra, thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đồng bộ. Ngoài ra, nhiệm vụ triển khai ký kết với các nhà mạng viễn thông di động thực hiện nhắn tin tự động đến số di động của người dân về thời hạn thẻ BHYT hộ gia đình, thời gian đóng BHXH tự nguyện, ngày đến hạn đóng tiền BHXH, BHYT... đều là những hoạt động thiết thực. Chính vì vậy, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn khi đến liên hệ tại BHXH tỉnh được đánh giá trên 90% là rất hài lòng.

Cùng với kết quả tích cực đó, thời gian tới BHXH tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu, giải pháp Nghị quyết 21-NQ/TW; Thêm nữa, BHXH sẽ tích cực đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia theo nhóm để BHXH các huyện, thị xã thực hiện. Mặt khác, sẽ tập trung phát triển đối tượng và giải quyết những khoản nợ BHXH, BHYT còn tồn đọng bằng hình thức từ thấp đến cao. Mở rộng đại lý thu mạnh về chất lượng và số lượng, kịp thời thông tin về những thay đổi chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người tham gia, niêm yết biển hiệu, chỉ dẫn công khai địa chỉ, cách thức thực hiện các thủ tục nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, số điện thoại hỗ trợ và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH... Ngoài ra, BHXH tỉnh còn chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH đến mọi người lao động vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của ngành; thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN. Đổi mới, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; nâng cao hơn nữa thái độ tôn trọng, tận tâm phục vụ, đáp ứng đầy đủ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Có thể nói, với những nỗ lực cố gắng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 để đưa chính sách BHXH đến với mọi người dân, hy vọng trong thời gian tới, BHXH tỉnh Đắk Nông sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết số 28 đề ra nhằm thực hiện BHXH toàn dân, đảm bảo mỗi người dân đều được tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH do Đảng và Nhà nước ta quy định.

Thiên Trường - Bảo Minh