Điều chỉnh kích thước chữ

World Bank rót 4,2 triệu USD hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam

(CLO) Ngân hàng thế giới (World Bank) và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ký kết hiệp định tài trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của chính phủ Nhật Bản để triển khai dự án.

Audio
Ngân hàng Thế giới vừa ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Thế giới vừa ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế. (Ảnh minh họa)

Dự án nhằm hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Dự án cũng hỗ trợ hiện đại hóa khuôn khổ chính sách thuế thông qua đánh giá tác động thay đổi chính sách thuế.

Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới vừa ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế.

Khoản viện trợ không hoàn lại này do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Chương trình Phát triển nguồn nhân lực và chính sách do Ngân hàng Thế giới quản lý, nhằm hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Dự án cũng hỗ trợ hiện đại hóa khuôn khổ chính sách thuế thông qua đánh giá tác động thay đổi chính sách thuế.

Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, dự án này sẽ tăng cường hiệu quả thu chi ngân sách và triển khai những cải cách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng thông qua tập trung vào hệ thống thuế, cải thiện huy động nguồn lực trong nước.

Cơ cấu thu từ thuế của Việt Nam đang có sự thay đổi theo hướng ngày càng chú trọng nhiều hơn vào các nguồn thu trong nước. Điều đó đem lại cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải tăng cường nỗ lực củng cố việc hoạch định chính sách thuế và hiện đại hóa quản lý thuế.

World Bank cho rằng, Việt Nam cần phải củng cố một số khâu quan trọng trong quy trình quản lý thuế, đặc biệt ở những lĩnh vực có tác động lớn đến tính tuân thủ của người nộp thuế, hiệu quả hoạt động và tính minh bạch. Khung chính sách thuế cần theo đuổi mục tiêu mở rộng diện thu và tái cân đối giữa các sắc thuế nhằm đảm bảo tác động nhất quán về huy động thu bền vững và giảm gánh nặng do thuế gây ra lên tăng trưởng và công bằng.

Một hợp phần quan trọng của dự án là xây dựng lộ trình hiện đại hóa hệ thống CNTT quản lý thuế và đặt nền móng để xây dựng hạ tầng CNTT, giúp Tổng cục Thuế áp dụng những giải pháp CNTT hiện đại cho quy trình nghiệp vụ của ngành.

Một hợp phần khác tập trung tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách về các kỹ năng phân tích và soạn thảo chính sách thuế.

Dự án sẽ thực hiện phân tích tác động của những đề xuất thay đổi các công cụ chính sách thuế cốt lõi, phù hợp với các mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách thuế của Việt Nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất. Phân tích này cũng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý để ban hành thuế tài sản.

Đức Minh