Điều chỉnh kích thước chữ

Xác định là lấn chiếm, phải thu hồi theo quy định của pháp luật

(CLO) Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Tọa đàm “Quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp” nhằm đưa ra những quyết sách trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và tăng cường phát triển hợp tác kinh tế-xã hội do Bộ TN&MT tổ chức vào hôm nay (23/8).

Báo nói Công luận

Tham dự Tọa đàm còn có lãnh đạo Bộ: Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo của các địa phương, các nhà khoa học.

Tại Tọa đàm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá về tổng quan, việc quản lý sử dụng đất chưa hiệu quả; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường vẫn còn xảy ra, trong đó có một số vụ việc phức tạp (đặc biệt là giữa các công ty nông, lâm nghiệp với người dân) nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội; việc giải quyết nhu cầu bố trí đất ở, đất canh tác cho người dân địa phương chưa có giải pháp một cách căn cơ, thấu đáo.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý kiến của các địa phương, đơn vị, bộ, ngành, chuyên gia và yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát lại đất do các công ty nông lâm trường giữ lại so với nhu cầu thực tế, năng lực quản lý; diện tích đất nông lâm nghiệp đang sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khi tỷ lệ này còn thấp.

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới căn bản về mô hình quản lý, quản trị công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp; duy trì hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu sản xuất sản phẩm theo nhu cầu thị trường; xác định chủ đất là hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân và được giao theo quy định.

“Đối với đất đã xác định là lấn chiếm, phải thu hồi theo quy định của pháp luật”, Phó Thủ tướng nêu rõ khi bày tỏ đồng tình với nhiều góp ý trước đó.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các công ty thực hiện các công việc: Tiếp tục phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các công ty còn lại; hoàn thành hồ sơ giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; rà soát, hoàn thành căn bản cắm mốc ranh giới, cấp bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát để xác định những diện tích đất rừng đã giao cho các công ty nhưng không có năng lực quản lý, sử dụng; quan tâm thu hút đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và bố trí đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và di cư; xem xét cập nhật nội dung phương án, quỹ đất giao đồng bào dân tộc thiểu số; thanh tra, kiểm tra đất đã giao đối với các tổ chức có biểu hiện vi phạm và những đơn vị đã nhận bàn giao nhưng chưa có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả…

PV