Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng chiến lược phát triển ngành dầu khí gắn với tái cơ cấu

(CLO) Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được tổ chức vào chiều nay (6/1).

Audio
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, năm 2019, trong kết quả chung của cả nước có sự đóng góp quan trọng của ngành dầu khí nói chung, Tập đoàn PVN nói riêng.

Khai thác dầu trong nước vượt 6,2% kế hoạch năm (tổng sản lượng khai thác dầu trong nước đạt 11,04 triệu tấn, vượt kế hoạch 619 nghìn tấn tương đương vượt 0,15 điểm GDP); khai thác khí, sản xuất điện đều vượt kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 736 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2018; nộp ngân sách Nhà nước đạt 108 nghìn tỷ đồng, vượt 23,5% kế hoạch (tương đương vượt 20,5 nghìn tỷ đồng).

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cho rằng việc vừa phát triển kinh tế vừa bảo đảm chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định. Những yếu tố đó ảnh hưởng đến việc phát triển mỏ mới của ngành dầu khí. Các mỏ đã và đang khai thác đang suy giảm sản lượng, trong khi đó số giếng khoan mới rất ít và việc thăm dò, tìm kiếm, phát hiện các mỏ mới gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng với đó, việc thiếu vốn, thiếu nguồn lực trong việc đầu tư các mỏ trong và ngoài nước trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tăng trưởng trực tiếp cũng như thứ cấp. Một số dự án quan trọng bị chậm tiến độ, như Thái Bình 2, Dung Quất, Long Phú 1; các dự án đầu tư mới như Chuỗi điện khí Lô B; Cá voi xanh…

Lãnh đạo PVN giới thiệu với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về kết quả hoạt động của ngành dầu khí. Ảnh: VGP

Lãnh đạo PVN giới thiệu với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về kết quả hoạt động của ngành dầu khí. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới đặt ra là phải phát triển nhanh và bền vững; cùng với đó phải tái cấu trúc lại nền kinh tế, trong đó có ngành dầu khí.

"Đối với ngành dầu khí, yêu cầu đặt ra là phải trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Về phương hướng nhiệm vụ, Phó Thủ tướng đề nghị ngành dầu khí vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các dự án, công trình dầu khí, phấn đấu kế hoạch năm 2020 phải thực hiện cao hơn kết quả đạt được trong năm 2019.

Ngành tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí để duy trì sản lượng và gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển mạnh ngành công nghiệp khí. Phó Thủ tướng yêu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành dầu khí. "Trong đó, tập trung hoàn hiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam trên cơ sở tái cấu trúc ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực; tái cấu trúc về đầu tư, quản trị doanh nghiệp hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng...", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tập đoàn đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, cần có giải pháp ứng dụng cho phát triển bền vững ngành dầu khí, tạo sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Ngành chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

PV