Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, khách quan trong thực thi nhiệm vụ

(CLO) Tại hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Cần xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp công tâm, khách quan… ý thức phục vụ Đảng, phục vụ đất nước và Nhân dân, có dũng khí đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng”.

Audio

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Năm 2020 là năm đầy ắp những sự kiện trọng đại, nổi bật của Đảng, đất nước cùng những người làm công tác tư tưởng; là năm chứng kiến những sự kiện chưa có tiền lệ và những đổi thay lớn lao trong đời sống kinh tế, xã hội của cả thế giới và đất nước, năm của những khó khăn, thách thức lớn…

Nhưng cũng là năm của những nỗ lực, quyết tâm lớn lao, năm cộng hưởng mạnh mẽ và hiệu quả của những tấm lòng yêu nước đầy trách nhiệm, năm mà đất nước, con người Việt Nam được biết đến như là "hình mẫu" về cách thức kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19; được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nơi mà có người nước ngoài nói rằng được ở lại Việt Nam vào những ngày có dịch là sự “may mắn xa xỉ”. Trong thành công đó, có vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó báo chí là lực lượng tiên phong, đi đầu….

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Tâm

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Tâm

Phát huy tinh thần đó, đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng, năm 2021, công tác tuyên giáo của Đảng, trong đó có công tác báo chí tiếp tục phải giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, phát huy vai trò “đi trước, mở đường”; chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nhận thức, quán triệt thật sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là một thành tố quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng đang đến rất gần, do vậy, nhiệm vụ quan trọng và tập trung nhất của các cơ quan báo chí trong thời gian tới và trong cả năm 2021 là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí theo hướng tăng cường trách nhiệm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Thực hiện tốt nhiệm vụ trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu ra: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông”.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, chấn chỉnh vi phạm hoạt động báo chí. Cần đặc biệt quan tâm đến tình trạng tư nhân “núp bóng”, lợi dụng hoạt động liên kết để chi phối nội dung, hoạt động báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Lê Tâm

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Lê Tâm

Các cơ quan chủ quản báo chí cần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, chú trọng hoàn thiện quy chế, quy trình quản lý tòa soạn, quy trình tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động báo chí, với người thực thi hoạt động báo chí để hạn chế, tiến tới ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động lạm dụng báo chí.

Cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên cũng như tạo điều kiện về cơ sở vật chất... Làm tốt công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, chính là cơ sở để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có ý thức đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ Đảng, phục vụ đất nước và Nhân dân, có dũng khí đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng; biết vượt qua cám dỗ, loại bỏ được sự vô cảm, tính vị kỷ, thói hưởng thụ, lòng tham và sự giả dối của bản thân, thực sự tâm huyết, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân và danh dự của cá nhân trên từng trang viết…