Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO

(CLO) Nhằm gìn giữ nét văn hóa làng nghề và nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mới đây, Bộ VH,TT&DL đã đồng ý với đề xuất của tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Audio
 Hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sẽ được xây dựng và trình UNESCO. Ảnh: TH

 

Trước đó, tháng 3/2017, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt đề cương chi tiết xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. 

Thời gian xây dựng hồ sơ kéo dài 3 năm, chia thành hai giai đoạn. Từ 2017 đến tháng 12/2018 là nghiên cứu khảo sát, kiểm kê, lấy phiếu đồng thuận, xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ cho UNESCO đúng hạn. Sau đó, các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu bổ sung của UNESCO (nếu có); tổ chức hội thảo khoa học quốc tế; vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của UNESCO và thành viên trong Hội đồng thẩm định, các quốc gia là thành viên Ủy ban liên Chính phủ của UNESCO (từ tháng 4- 12/2019).

Tranh dân gian Đông Hồ là nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, được người dân làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) sáng tạo và phát triển, có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Đây là một trong 10 di sản được Thủ tướng cho phép lập hồ sơ trình UNESCO. 

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực trong việc bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của tranh dân gian Đông Hồ. Từ năm 2014, tỉnh đã phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến 2030”. Việc phê duyệt Đề án này nhằm mục tiêu khẳng định, gìn giữ và phát huy giá trị nổi bật của tranh dân gian Đông Hồ. 

Đồng thời xác định hiện trạng và nguy cơ mai một của dòng tranh này, nâng cao nhận thức, hành động của chính quyền, nhân dân địa phương trong việc bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của tranh dân gian Đông Hồ. 

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá, phân tích thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản tranh dân gian Đông Hồ, dự báo những tác động tiêu cực, từ đó có những biện pháp, hành động kịp thời, hiệu quả ngăn chặn tác động tiêu cực gây ảnh hưởng làm mai một dòng tranh này.

Ngoài ra, Bắc Ninh cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp chú trọng đẩy mạnh các tour du lịch về Thuận Thành, tuyến chùa Dâu - chùa Bút Tháp - làng tranh Đông Hồ và đẩy mạnh hoạt động quảng bá tranh dân gian Đông Hồ tới trường học, thị trường quốc tế.

Hằng Minh