Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng văn bản khắc phục thất thoát, lãng phí tài nguyên đất trong Luật Đấu thầu

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận 317/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Đặc biệt là khắc phục thất thoát, lãng phí về tài nguyên đất đai.

Audio
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo khắc phục thất thoát, lãng phí, đặc biệt là tài nguyên đất đai. Ảnh minh họa - intetnet

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo khắc phục thất thoát, lãng phí, đặc biệt là tài nguyên đất đai. Ảnh minh họa - intetnet

Hiện nay, pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai còn có sự mâu thuẫn, thiếu đồng bộ trong việc giao đất, đấu giá hay không đấu giá quyền sử dụng đất... Vì vậy, trong khi Luật đất đai năm 2013 chưa được sửa đổi, dự thảo Nghị định cần được nghiên cứu để giải quyết được vấn đề bất cập nhất hiện nay là xác định giá đất trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông báo nêu rõ, Dự thảo Nghị định áp dụng cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), các dự án đầu tư có sử dụng đất... Mặc dù dự thảo dựa trên cơ sở Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015, tuy nhiên chưa giải quyết triệt để việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở xác định giá đất theo giá thị trường, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát dự thảo Nghị định, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, tháo gỡ vướng mắc để đáp ứng mục tiêu phát triển, công khai, minh bạch, hiệu quả; khắc phục thất thoát, lãng phí, đặc biệt là tài nguyên đất đai.

Quốc Trần