Điều chỉnh kích thước chữ

Xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ có màu tem kiểm định riêng

(CLO) Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất sửa đổi quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ, bổ sung quy định “Tem kiểm định ô tô kinh doanh vận tải có màu sắc riêng để phân biệt với loại xe khác”.

Audio
Dán tem kiểm định ô tô kinh doanh vận tải có màu sắc riêng để phân biệt với loại xe khác. (Ảnh minh họa)

Dán tem kiểm định ô tô kinh doanh vận tải có màu sắc riêng để phân biệt với loại xe khác. (Ảnh minh họa)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của Bộ được giao tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Chính phủ ban hành đầu năm 2020 có hiệu lực thi hành từ 1/4/2020, Nghị định này thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 70/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ).

Trong đó có nội dung cần bổ sung trong thông tư mới đó là quy định về “Tem kiểm định ô tô kinh doanh vận tải có màu sắc riêng để phân biệt với loại xe khác”. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất triển khai nội dung liên quan đến đăng kiểm trong tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Đồng thời phối hợp với Vụ Vận tải (Bộ GTVT) chủ trì hoàn thiện dự thảo thông tư của Bộ quy định tổ chức về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng xe ô tô để thay thế các thông tư hiện hành. 

Bộ GTVT giao Trung tâm công nghệ thông tin của Bộ phối hợp đề xuất triển khai các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận tải, bến xe, dịch vụ hành chính công phục vụ cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải. 

Sở GTVT các địa phương chủ động triển khai đến các cơ quan chuyên môn, địa phương cấp huyện trên địa bàn, đơn vị vận tải, bến xe, hội nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng quy định của nghị định.

Bên cạnh đó nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý xây dựng dự thảo thông tư về tổ chức, thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. 

Bộ GTVT cũng đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chủ động tuyên truyền đến các hiệp hội thành viên và đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

Thế Anh