Điều chỉnh kích thước chữ

Xem xét kỷ luật Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai

(CLO) Với trách nhiệm là Giám đốc Trung tâm, ông Ninh Anh Vũ đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, kế toán; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định về tài chính, kế toán.

Audio

Qua đơn thư tố cáo và nắm tình hình, UBKT Tỉnh ủy Lào Cai đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ 8, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và ông Ninh Anh Vũ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác quản lý tài chính, kế toán của cơ quan, khi được giao làm chủ đầu tư quản lý, thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời hiệu kiểm tra (từ tháng 5/2017 đến 31/3/2020), tập thể Chi bộ 8, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh chưa thực hiện nguyên tắc đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa sâu sát, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý, dẫn đến một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; tình hình phức tạp, nổi cộm tại đơn vị, phát sinh đơn thư tố cáo, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà tổ chức đào tạo nghề trồng cây dược liệu theo hướng GACP (ảnh st)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà tổ chức đào tạo nghề trồng cây dược liệu theo hướng GACP (ảnh st)

Chi uỷ Chi bộ 8 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, buông lỏng lãnh đạo, quản lý đảng viên, không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên, suy giảm sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, dẫn đến 3/3 đồng chí trong Chi uỷ (gồm Bí thư, Phó bí thư, Chi uỷ viên) và nhiều đảng viên trong Chi bộ có vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Vi phạm của Chi uỷ đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm (thời điểm từ tháng 5/2017 - 31/12/2019), ông Ninh Anh Vũ đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, kế toán; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định về quản lý tài chính, kế toán và các vi phạm khác.

Đồng thời, là Thủ trưởng, chủ tài khoản của cơ quan, ông Vũ phải chịu trách nhiệm vì đã để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trong việc tại cơ quan hình thành và quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt trái phép, để ngoài sổ sách kế toán và toàn bộ số tiền sai phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến nông từ tháng 5/2017 đến 31/12/2019. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Ninh Anh Vũ đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy Lào Cai đã giao Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Tỉnh uỷ tham mưu, giúp UBKT Tỉnh uỷ thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với ông Ninh Anh Vũ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm; bà Nguyễn Thị Thơm, nguyên Phó Bí thư chi bộ, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm. Đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng.

Ngoài ra, ông Ninh Anh Vũ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng với Chi ủy, các Phó Giám đốc Trung tâm và các cán bộ có liên quan khẩn trương khắc phục nộp số tiền sai phạm là 620.304.500 đồng.

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với Chi ủy Chi bộ 8, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh và các đảng viên có liên quan thuộc Chi bộ 8 giai đoạn 2017-2019.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xem xét kỷ luật về hành chính đối với ông Ninh Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm theo quy định; chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm theo thẩm quyền.