Điều chỉnh kích thước chữ
Vi phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Thái Học (Bình Giang):

Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ!

(CLO) Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang vừa có báo cáo về việc chỉ đạo, xử lí vi phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng 52.570m2 đất tại xã Thái Học theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Báo nói Công luận

Nhiều nội dung sai phạm

Kết luận của Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ rõ vi phạm trong việc ban hành QĐ 1610/QĐ-UBND ngày 6/10/2017 của UBND huyện Bình Giang về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình xã Thái Học, diện tích chuyển đổi là diện tích đất công ích do UBND xã quản lí, không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang sang chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản của 10 hộ gia đình ở xã Thái Học không ghi ngày tháng, chỉ ghi năm 2017 gửi UBND xã Thái Học có nội dung hiện nay gia đình tôi có diện tích trồng lúa năng suất thấp, hiệu quả kinh tế mang lại không cao, xa gia đình; diện tích các hộ ghi trong đơn là diện tích công ích do UBND xã quản lí nhưng Chủ tịch UBND xã Thái Học vẫn xác nhận vào đơn của 10 hộ là không đúng.

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương về vụ việc tại huyện Bình Giang

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương về vụ việc tại huyện Bình Giang

Ngày 31/12/2017 UBND xã Thái Học có Tờ trình 15 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất công điền gửi UBND huyện Bình Giang có nội dung: UBND xã Thái Học trình UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn cho UBND xã Thái Học được chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đại diện lãnh đạo Phòng NN&PTNT, Phòng TNMT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND – UBND vẫn thẩm định và trình Phó chủ tịch UBND kí quyết định về việc chuyển  đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản...

Việc Phó chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định trên không thông qua tập thể UBND huyện, diện tích chuyển đổi là diện tích đất công ích do UBND xã Thái Học quản lí, không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm quyền cho phép chuyển đổi sử dụng đất công ích (đất lúa) do UBND xã quản lý thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 59, Luật Đất đai 2013.

Qua đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Giang tổ chức họp nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm với tập thể lãnh đạo UBND huyện, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra. Đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lí kỷ luật phù hợp theo thẩm quyền với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc ban hành quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình tại xã Thái Học không đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật phù hợp với tập thể, các nhân liên quan đến sai phạm... Thanh tra tỉnh kiến nghị.

Điểm mặt những cá nhân liên quan sai phạm

Sau khi có Kết luận Thanh tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang đã ban hành quyết định, kế hoạch về việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên vi phạm.

Qua đó, thống nhất phải áp dụng hình thức kỷ luật đối với 3 cán bộ gồm ông Trần Văn Chuyên – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; ông Phạm Văn Nam, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng TNMT, nguyên PCT Hội đồng thẩm định; ông Phạm Đình Mạch, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Học.

Đồng thời thống nhất kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 03 cán bộ trong diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lí gồm ông Đào Đức Vỹ - HUV Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Nguyễn Văn Sơn – HUV Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao, nguyên Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện.

Được biết, ngày 24/12/2019 vừa qua, sau khi nghe báo cáo của Thường trực Huyện ủy Bình Giang về vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã có ý kiến chỉ đạo: Giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lí, sử dụng đất đai tại thôn Vạc, xã Thái Học; việc lãnh đạo thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh về quản lí, sử dụng đất đai, xét, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang.

Trong quá trình giám sát cần xác định rõ kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xem xét, xử lí nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lí, sử dụng đất đai tại thôn Vạc, xã Thái Học xong trước ngày 1/2/2020.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh