Điều chỉnh kích thước chữ

Xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

(CLO) Xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19; khẩn trương hoàn thành việc triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến 2025 trong tháng 6/2020.

Báo nói Công luận
Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xử lý những cá nhân tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: Báo Lào Cai

Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xử lý những cá nhân tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: Báo Lào Cai

Đó là một trong những nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập, lao động, sản xuất và phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật; đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương khẩn trương hoàn thành việc triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến 2025 trong tháng 6/2020.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi Nghị định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp phép thông qua đấu giá theo trình tự thủ tục rút gọn; khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo Quyết định: về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức; về một số chế độ ưu đãi và cơ chế tài chính đặc thù cho cán bộ kỹ thuật và lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực xây dựng Chính phủ điện tử và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Chính phủ điện tử trước ngày 30/4/2020.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương gương mẫu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; phối hợp chặt chẽ trong việc liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành để đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi nhận ở cả 4 cấp chính quyền và 80% các đơn vị thuộc bộ, 60% các đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh, 30% đơn vị thuộc UBND cấp huyện xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng.

Hoàn thiện việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia trong quý II năm 2020, bảo đảm đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương.

PV