Điều chỉnh kích thước chữ

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các chủ đầu tư, Ban quản lý để giải ngân vốn chậm

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa cho biết, Bộ này sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các chủ đầu tư, Ban quản lý để giải ngân vốn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ những dự án của ngành giao thông.

Audio
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các chủ đầu tư, Ban quản lý để giải ngân vốn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ những dự án của ngành giao thông. Ảnh minh họa

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các chủ đầu tư, Ban quản lý để giải ngân vốn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ những dự án của ngành giao thông. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch năm 2021, Bộ GTVT được giao khoảng 43.401 tỷ đồng gồm 42.996 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2021 và khoảng 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Hiện Bộ đã giao kế hoạch chi tiết 40.933/42.996 tỷ đồng còn lại 2.062,9 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết.

Tính đến hết tháng 5/2021, Bộ đã giải ngân vốn được khoảng 13.516 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng trong tháng 5/2021, Bộ đã giải ngân được 2.898/3.257 tỷ đồng, chậm khoảng 460 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả giải ngân của Bộ đang cao hơn mức trung bình của cả nước nhưng lại chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do việc giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương còn chậm.

Ngoài ra nguồn vật liệu phục vụ thi công tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua các địa phương vẫn đang thiếu hụt. Một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chưa quyết liệt việc đôn đốc thực hiện dự án,...

Thời gian tới, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT sẽ phải giải ngân khoảng 2.976 tỷ đồng nhằm đảm bảo giải ngân lũy kế hết tháng tháng 6/2021 sẽ đạt khoảng 16.492 tỷ đồng, bằng 38,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn, Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GTVT và trước pháp luật về tiến độ các giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực giao thông.

Nếu đến hết tháng 6/2021, tình hình thực hiện các dự án của ngành giao thông chậm, không chuyển biến sẽ xem xét đề nghị cắt giảm vốn đã bố trí cho các dự án này. Đặc biệt với các chủ đầu tư, Ban quản lý Bộ GTVT sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để giải ngân vốn chậm.

“Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ, khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, vị trí bãi đổ thải và đẩy mạnh các thủ tục nội nghiệp, sớm hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã thi công được nghiệm thu…”,Bộ GTVT yêu cầu.

P.V