Điều chỉnh kích thước chữ

Xử phạt nặng trung tâm đăng kiểm không đủ đăng kiểm viên

(CLO) Theo quy định tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; việc trung tâm đăng kiểm bố trí thiếu đăng kiểm viên, đăng kiểm vượt quá công suất hoặc không lưu trữ dữ liệu đăng kiểm sẽ bị xử phạt nặng.

Audio
Xử phạt 8 - 12 triệu đồng đối với trung tâm không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định (Ảnh minh họa)

Xử phạt 8 - 12 triệu đồng đối với trung tâm không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Điều 38 của Nghị định quy định xử phạt 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định. Không thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thẩm quyền được giao.

Sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không có đủ điều kiện theo quy định. Thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định.

Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện theo quy định đối với mỗi dây chuyền kiểm định. Không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định.

Xử phạt 8 - 12 triệu đồng đối với trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định chưa được xác nhận hoặc xác nhận không còn hiệu lực để bảo đảm tính chính xác theo quy định.

Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định đã bị hư hỏng không bảo đảm tính chính xác theo quy định. Không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, kết quả kiểm định theo quy định. Không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định.

Ngoài việc bị phạt tiền đăng kiểm viên, trung tâm đăng kiểm vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên từ 1 - 3 tháng; tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới” từ 1 - 3 tháng.

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện toàn quốc có 203 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, trong đó năm 2019 có thêm 32 trung tâm.

Liên quan đến bố trí số lượng đăng kiểm viên, theo quy định hiện hành, mỗi dây chuyền kiểm định của trung tâm đăng kiểm phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

Về số lượng xe tối đa được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm tính trên mỗi dây chuyền kiểm định trong một ngày (tính trong 8h làm việc), trường hợp một đăng kiểm viên kiểm tra một xe thì tối đa là 20 xe. Trường hợp nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe thì số xe không quá 20 lần số lượng đăng kiểm viên.

Bên cạnh đó, phải đồng thời tuân thủ quy định tối đa 90 xe đối với dây chuyền loại I (kiểm định được xe có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 2 tấn) và tối đa 70 xe đối với dây chuyền loại II (kiểm định được xe có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 13 tấn).

Tháng 1/2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát hiện sai phạm trong hoạt động kiểm định và quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định 1 tháng đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D (TP.HCM, thuộc Công ty CP Đăng kiểm Bình Chánh). Dừng hoạt động 1 tháng đối với 1 dây chuyền kiểm định của Trung tâm đăng kiểm 34-02D (Hải Dương, thuộc Công ty TNHH Bình Minh EPC).

Thế Anh