Điều chỉnh kích thước chữ

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc cấp hoá chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho một số bộ và địa phương để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19.

Audio
Phun hóa chất khử khuẩn phòng chống COVID-19. Ảnh minh họa

Phun hóa chất khử khuẩn phòng chống COVID-19. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine B và 15 triệu viên sát khuẩn nước từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hải Dương, Gia Lai, Quảng Ninh và Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Hải Dương 3 tấn Chloramine B và 3 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; tỉnh Gia Lai 3 tấn Chloramine B và 2 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; tỉnh Quảng Ninh 2 tấn Chloramine B và 3 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 3 tấn Chloramine B và 2 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; Bộ Y tế 4 tấn Chloramine B và 5 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh: Hải Dương, Gia Lai, Quảng Ninh; Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Bộ Y tế tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất khử khuẩn nêu trên theo quy định hiện hành.

T.Toàn