Điều chỉnh kích thước chữ

Xuất hiện công cụ có khả năng tìm kiếm các cuộc họp của Zoom

(CLO) Khi dịch Covid-19 bùng phát, số người sử dụng phần mềm họp trực tuyến – Zoom ngày càng tăng, nhất là trong tình hình nhiều người phải làm việc tại nhà. Tuy nhiên, gần đây, ứng dụng này đã lộ ra nhiều sơ hở trong vấn đề bản quyền và tính riêng tư.

Audio

Sự kiện: Zoom

Gần đây trên một số diễn đàn về bảo mật đã giới thiệu một công cụ có khả năng tự động tìm kiếm 100 ID các cuộc họp mỗi giờ của Zoom do các nhà nghiên cứu bảo mật phát triển. Như thế, chỉ trong một ngày, công cụ này sẽ tìm được khoảng 2400 cuộc họp trên Zoom.

Phần mềm có tên zWarDial còn có khả năng tự động đoán mã các cuộc họp Zoom, vốn có độ dài từ 9 tới 11 ký tự, và truy xuất thông tin các cuộc họp. Theo đó, đã có gần 2,400 cuộc họp trên Zoom diễn ra định kỳ hay sắp diễn ra mà phần mềm này tìm được nhờ quét mã mỗi ngày, chương trình có thể trích xuất để liên kết cuộc họp, thời gian diễn ra, người tổ chức cuộc họp và cả chủ đề của cuôc họp.

Công cụ zWarDialcó khả năng tự động tìm kiếm 100 ID các cuộc họp mỗi giờ của Zoom

Công cụ zWarDialcó khả năng tự động tìm kiếm 100 ID các cuộc họp mỗi giờ của Zoom

Tuy nhiên, công cụ zWarDial không có khả năng tìm kiếm các cuộc họp đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Theo mặc định, Zoom cho biết ứng dụng có thể bảo vệ mật khẩu đối với các cuộc họp mới tạo, các cuộc họp tức thời hay các cuộc họp được người dùng truy cập bằng cách nhập thủ công ID của các cuộc họp. Tuy nhiên trên thực tế, zWardial vẫn có thể tìm thấy nhiều mã cuộc họp, cho thấy nhiều cuộc họp trên Zoom vẫn chưa được thiết lập bảo vệ bằng mật khẩu.

PV