Điều chỉnh kích thước chữ

Xuất khẩu hàng hóa khối doanh nghiệp FDI tiếp tục vượt trội hơn hàng “nội”

(CLO) Trong nửa đầu tháng 3/2021, giá trị hàng hóa xuất khẩu FDI chiếm 75,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Nhóm hàng hóa “nội”, chỉ chiếm 24,5% và bằng 1/3 so với hàng hóa FDI.

Audio

Theo số liệu mới nhất của Tổng Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 3/2021, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 13,3 tỷ USD, tăng 30% (tăng tương ứng 3,07 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 02/2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh, như hàng dệt may tăng 565 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 398 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 392 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 281 triệu USD;...

Hàng FDI xuất khẩu vượt trội hơn hàng “nội”

Hàng FDI xuất khẩu vượt trội hơn hàng “nội”

Nếu tính riêng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 3, giá trị đã đạt 9,86 tỷ USD. Tương ứng 74,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, hàng hóa xuất khẩu từ các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 3,44 tỷ USD, tương ứng 25,5% tổng giá trị xuất khẩu.

Tính đến hết ngày 15/3, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 62,01 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng hàng hóa của các doanh nghiệp FDI, tổng giá trị xuất khẩu đạt 46,85 tỷ USD, chiếm 75,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Nhóm hàng hóa “nội”, chỉ chiếm 24,5% và bằng 1/3 so với hàng hóa FDI.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3, đạt 13,06 tỷ USD, tăng 14,9% so với nửa cuối tháng 2/2021.

Trong đó, một số nhóm hàng hóa nhập khẩu chủ lực đang tăng, như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 283 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 239 triệu USD; hạt điều tăng 103 triệu USD;...

Như vậy, tính đến hết 15/3/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 60,2 tỷ USD, tăng 25,8% (tương ứng tăng 12,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,54 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 1,02 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 02/2021.

Tính đến hết ngày 15/3/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 40,06 tỷ USD, tăng 30,4% (tương ứng tăng 9,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 66,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Lâm Vũ