Điều chỉnh kích thước chữ

Ý kiến Chương trình Tiếng Việt lớp 1 nặng: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

(CLO) - Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo thì số tiết cho lớp 1 và lớp  2 trong chương trình 2018 có tăng (2 tiết/tuần cho lớp 1 và 1 tiết/tuần cho lớp 2) so với chương trình 2000; ngược lại số tiết cho lớp 3, 4, 5 trong chương trình 2018 lại giảm.

Audio

Hiện nay đang có nhiều ý kiến về chương trình môn Tiếng Việt theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nặng so với Chương trình 2006. 

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho rằng, khi xây dựng chương trình đã đặc biệt chú ý để thực hiện việc giảm tải trong chương trình để tăng tính trải nghiệm thực hành, vì vậy các nội dung và giải pháp thể hiện trong chương trình đều đã được tổ chức thực nghiệm, lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các nhà quản lý và rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay nhiều ý kiến cho rằng chương trình lớp 1 nặng (ảnh minh họa - nguồn internet).

Hiện nay nhiều ý kiến cho rằng chương trình lớp 1 nặng (ảnh minh họa - nguồn internet).

Cụ thể đối với môn Tiếng Việt cấp Tiểu học cụ thể như sau:

Nhìn từ góc độ thời lượng học môn Tiếng Việt cấp Tiểu học theo Chương trình 2018 được điều chỉnh giữa các lớp học so với Chương trình 2006.

tiengviet1

Phân tích cụ thể, theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, có thể thấy tổng số tiết học môn Tiếng Việt cho cả cấp tiểu học trong chương trình năm 2000 và chương trình năm 2018 không thay đổi.

Tuy nhiên, số tiết cho lớp 1 và lớp  2 trong chương trình 2018 có tăng (2 tiết/tuần cho lớp 1 và 1 tiết/tuần cho lớp 2) so với chương trình 2000; ngược lại số tiết cho lớp 3, 4, 5 trong chương trình 2018 lại giảm.

Việc tăng số tiết cho lớp 1 và 2 (các lớp đầu cấp tiểu học) nhằm giúp học sinh phát triển kĩ năng đọc, viết, nói và nghe tiếng Việt, nhờ đó có được công cụ để học tốt các môn học khác.

Như vậy: Về nội dung kiến thức, chương trình 2018 có phần giảm nhẹ hơn so với chương trình năm 2000, tăng tiết đối với lớp 1, lớp 2 là để giảm tải, chứ không phải tăng tải, giúp các em học sinh học đủ 29 chữ cái và khoảng 140 vần mới biết đọc, biết viết.

Để hoàn thành nhiệm vụ này trước đây chương trình năm 2000 chỉ được thực hiện trong phạm vi 350 tiết một năm, tính trung bình 10 tiết 1 tuần;

Còn chương trình năm 2018 được thực hiện đến 420 tiết một năm, tăng thêm 2 tiết để giáo viên, học sinh dạy học đỡ vất vả hơn.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT đã tăng cường truyền thông, xây dựng các video gửi về các địa phương, trường học để giáo viên, phụ huynh hiểu rõ về thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

Trinh Phúc