Điều chỉnh kích thước chữ
Yên Bái thực hiện chương trình hành động số 144-Ctr/TU: đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả

Yên Bái - Sự quyết liệt trên tinh thần hiệu quả

(NB&CL) Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái... là chủ đề của năm 2019.

Audio
Bài liên quan

Theo đó, tinh thần chỉ đạo, định hướng và vào cuộc mạnh mẽ trong thực hiện Chương trình hành động số 144 sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra với tỉnh Yên Bái.

Phấn đấu đạt 50% của tất cả các chỉ tiêu chủ yếu trong quý II

Đó là yêu cầu mà đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề ra cho nhiệm vụ quý II của tỉnh Yên Bái tại buổi làm việc với các địa phương về Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy.

Tỉnh Yên Bái đã xây dựng những chiến lược phát triển, với phương châm hành động của năm là “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Từ tinh thần chung đó, bám sát nội dung chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Tỉnh ủy và có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Tạo ra được khí thế mới và phong trào thi đua sôi động, tích cực từ đó đã hình thành sự thay đổi cách thức làm việc, phương pháp tổ chức làm việc; đã có một số lĩnh vực, sản phẩm đạt kết quả khá; xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt và tích cực; các địa phương có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác trồng rừng; giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; các địa phương đã chủ động triển khai nội dung chủ đề của năm; công tác xây dựng Đảng được chú trọng quan tâm; quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định...

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái tặng quà cho trường Tiểu học và THCS xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái tặng quà cho trường Tiểu học và THCS xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Đặc biệt, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I của tỉnh tương đối khả quan, trong đó phải kể đến 3 đột phá chiến lược là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa quy định của Trung ương và các chính sách thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm. Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đưa bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh đi vào hoạt động đồng bộ từ ngày 1/4/2019.

Triển khai đề án mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025 gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Ban hành kế hoạch triển khai đề án văn hóa công vụ theo quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xây dựng kỷ cương văn hóa công sở trong hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng “chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm. Theo đó, trong quý, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho 5.185 người, đạt 17,3% kế hoạch, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ; hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.285 lao động, đạt 16,4% kế hoạch, tăng 9,6 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển, cơ bản hoàn thành kế hoạch các nguồn vốn năm 2019...

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch trong quý II, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã đặt ra và  nhấn mạnh: “Các địa phương, đơn vị cần phải tạo ra sự thống nhất cao, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua sáng tạo trong cấp ủy và người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên để thực hiện tích cực, hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy và coi là nhiệm vụ xuyên suốt của mỗi cán bộ, đảng viên. Phải thực sự thay đổi tác phong làm việc, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết tạo sự cộng hưởng lan tỏa sâu rộng; cải tiến tác phong hội họp theo hướng ngắn gọn, đi sâu vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, tháo gỡ mọi vấn đề khó khăn vướng mắc từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khó, việc mới, việc lớn như lĩnh vực đầu tư, thu ngân sách, giá trị gia tăng của các lĩnh vực nông lâm nghiệp, nông thôn mới; cần xây dựng cơ chế khen thưởng cho các cơ sở, cơ quan, đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao”. Vì thế, đặt ra nhiệm vụ trong quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ vào Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, căn cứ vào quyết định, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt 50% của tất cả các chỉ tiêu chủ yếu.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao đã đạt kết quả khả quan. Trong đó, chương trình hành động số 144-Ctr/TU cơ bản được quán triệt, cụ thể hóa theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trong buổi làm việc đã đề nghị các địa phương cần phải phân công cụ thể các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, đặc biệt là những việc khó, việc mới. Kết hợp, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để rà soát bổ sung, hoàn thiện chỉ dẫn địa lý xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm, đối với những sản phẩm lớn phải xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Thêm vào đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của huyện, nhất là công trình chuyển tiếp, công trình xây dựng cơ bản năm 2019 và chuẩn bị các danh mục đầu tư năm 2020. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tố chất lãnh đạo của mỗi đồng chí Bí thư, Chủ tịch để có nhiều giải pháp cụ thể để thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại các sản phẩm hàng hóa... và để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy hiệu quả của bộ phận một cửa; có báo cáo đánh giá, đề xuất, kiến nghị sau một tháng vận hành Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; chủ động chỉ đạo tốt việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT; chú trọng đến phát triển du lịch; tập trung thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững theo đúng kế hoạch của tỉnh. Các địa phương cần rà soát và có phương án thi tuyển và luân chuyển, điều động đối với cán bộ công chức cấp xã sau sáp nhập; rà soát, sắp xếp, bổ sung để tổ chức thi tuyển đối với công chức cấp huyện. Tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chú trọng đến việc luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ đảm bảo phù hợp để chuẩn bị nhiệm kỳ tới...

Về thực hiện các chính sách, đồng chí yêu cầu các địa phương thực hiện theo đúng nội dung Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến giải ngân nguồn vốn cho dự án sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp; phối hợp với các huyện rà soát, xem xét lại các sản phẩm đủ điều kiện để công nhận chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu và thương hiệu... Ngành nông nghiệp khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ để công nhận các xã đủ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xã nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các địa phương với chủ động rà soát bổ sung liên quan đến phát triển quỹ đất; tăng cường công tác quản lý về môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Có thể nói, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt và bám sát thực tiễn triển khai của lãnh đạo, tỉnh Yên Bái đã, đang và tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, tích cực trong việc triển khai thực hiện chương trình hành động 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy hướng đến cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Minh Diễn