Điều chỉnh kích thước chữ

Yên Bái: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

(CLO) Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ngày 3/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký công văn hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Audio
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bắt buộc người lao động phải thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế tại nơi làm việc, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bắt buộc người lao động phải thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế tại nơi làm việc, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức lễ cưới, tiệc mừng, tiệc liên hoan, gặp mặt đông người đối với lễ tang cần đảm bảo gọn nhẹ, không tổ chức đoàn viếng đông người, khuyến khích thực hiện hỏa táng, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tại lễ tang chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về những người đến viếng, đặc biệt là những người đến từ các địa phương khác, đồng thời phun tiêu độc, khử trùng trước và sau khi đám tang diễn ra.

Yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đăng ký tự đánh giá an toàn COVID-19, lập danh sách khách đến lưu trú kèm thông tin cụ thể, chi tiết; lắp camera giám sát để thuận tiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Trấn Yên căn cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo phong tòa hoặc áp dụng ngay các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các khu vực có liên quan tới ca bệnh nghĩ nhiễm COVID-19 tại Thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Đối với việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo kiểm tra và đồng đốc các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương: Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu bắt buộc người lao động phải thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế tại nơi làm việc, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách...

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc gương mẫu chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, các khuyến cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và cơ quan Y tế.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện..