Điều chỉnh kích thước chữ

Yên Bái: Xử lý kỷ luật Hiệu trưởng trường Mầm non Sùng Đô

(CLO) Sau khi 'dính' hàng loạt sai phạm mà báo chí đã thông tin liên quan đến thu chi, sử dụng các khoản thu, đóng góp của phụ huynh học sinh, ngày 9/9/2020, Hội đồng kỷ luật huyện Văn Chấn đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật Cảnh cáo đối với Hiệu trưởng trường Mầm non Sùng Đô.

UBND huyện Văn Chấn xác định có nhiều sai phạm xảy ra tại Trường mầm non Sùng Đô. Ảnh: P.V

UBND huyện Văn Chấn xác định có nhiều sai phạm xảy ra tại Trường mầm non Sùng Đô. Ảnh: P.V

Như Nhà báo & Công luận thông tin, từ việc Kết luận Thanh tra số 85/KL – UBND ngày 20/8/2020, chỉ rõ những yếu kém sai phạm tại Trường Mầm non Sùng Đô, UBND huyện Văn Chấn chỉ đạo:

Giao cho Trưởng phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo tổ chức họp kiểm đểm, xem xét các nội dung vi phạm của tập thể Ban giám hiệu nhà trường, hiệu trưởng, kế toán.

Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để xảy ra yếu kém, sai phạm trong việc thu, chi nguồn xã hội hóa  của Trường Nầm non Sùng Đô trong 2 năm 2018-2019, 2019-2020.

Đề xuất với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện về hình thức kỷ luật để UBND huyện xem xét, xử lý kỷ luật  đối với tập thể, cá nhân  có sai phạm theo đúng quy định.

Giao phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế về công tác quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường, tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về hoạt động thu, chi từ nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh trong nhà trường.

Giao cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, sau khi có đề xuất của Phòng GD-ĐT  về hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân có sai phạm, tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật và tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có vi phạm, để hội đồng kỷ luật huyện xem xét, xử lý.

Giao Bí thư Đảng ủy xã Sùng Đô chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với Chi bộ trường Mầm non Sùng Đô và các đảng viên có vi phạm để có hình thức kỷ luật  đúng quy định của Đảng.

Chủ tịch UBND xã Sùng Đô sau kết luận thanh tra, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với trường Mầm non Sùng Đô về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chung của đơn vị trong đó quan tâm đến việc khắc phục những hạn chế yếu kém, sai phạm trong thu, chi, quản lý sử dụng nguồn xã hội hóa trong 2 năm vừa qua.

Đối với trường Mầm non Sùng Đô, yêu cầu ban giám hiệu nhà trường phối hợp với UBND xã Sùng Đô, hội phụ huynh học sinh để xử lý, giải quyết số kinh phí 86.235.000 đồng  đã cho cho việc mua sắm đồ dùng học tập, thanh toán tiền nuôi dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất trong 2 năm  hoạc 2018-2019, 2019-2020 nhưng vừa qua do cá nhân Hiệu trưởng trường Mầm non Sùng Đô đã trả lại cho phụ huynh học sinh để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ một số yếu kém, sai phạm của tập thể và cá nhân.

Ngoài một số cá nhân khác, kết luận cũng chỉ rõ những yếu kém, sai phạm trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Huyền Trang như:

Với trách nhiệm là Hiệu trưởng nhà trường, nghiên cứu văn bản hướng dẫn của cấp trên chưa đầy đủ, dẫn đến không chỉ đạo kế toán lập tờ trình, xây dựng kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khoản thu, chi nguồn xã hội hóa. Không tổ chức họp Ban Giám hiệu nhà trường, họp toàn thể phụ huynh học sinh để có sự thống nhất, đồng thuận trong việc thu chi nguồn xã hội.

Thiếu kiểm tra, chỉ đạo kế toán lập hồ sơ chứng từ kế toán đảm bảo nguyên tắc tài chính  và niêm yết công khai các khoản thu, chi nguồn xã hội hóa hóa hàng năm theo quy định…

Trước đó, vào ngày 4/9/2020, Phòng Giáo và Đào tạo huyện Văn Chấn đã ra Công văn số 280/PGDĐT – TCCB về việc đề xuất hình thức kỷ luật đổi với viên chức trường Mầm non Sùng Đô gửi UBND huyện Văn Chấn và Hội đồng xét kỷ luật đối với viên chức trường Mầm non Sùng Đô.

Theo nội dung văn bản, Phòng Giáo và Đào tạo huyện Văn Chấn thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tại trường Mầm non Sùng Đô, cụ thể:

Đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Sùng Đô: Cảnh cáo (Theo điều 11, Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ).

Ngoài ra, cũng tại văn bản này còn đề nghị một số các nhân khác liên quan với hình thức tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Để hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên đã trao đổi nhanh với đồng chí Hoàng Trọng Huy - Phó Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra - Thanh tra, Chánh Thanh tra huyện Văn Chấn, Trưởng đoàn Thanh tra. Đồng chí Huy cho biết, sau khi có Kết luận 85 (số 85/KL – UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Văn Chấn), ngày 9/9/2020, Huyện đã họp Hội đồng kỷ luật, đồng chí Hiệu trưởng bị Cảnh cáo, hai Hiệu phó bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Hội đồng kỷ luật của Huyện gồm 5 người đều bỏ phiếu đồng ý hình thức cảnh cáo đối với Hiệu trưởng. Hiện giờ, các thủ tục khác là thuộc thẩm quyền của Tổ chức - Nội vụ huyện. 

Trước đó, Báo Nhà báo & Công luận đã thông tin qua hàng loat bài viết phản ánh về việc Trường Mầm non Sùng Đô (xã Sũng Đô, huyện Văn Chấn, Yên Bái) có nhiều sai phạm trong việc quản lý thu chi, sử dụng tài chính xã hội hóa từ đó UBND huyện Văn Chấn đã vào cuộc Thanh tra và có báo cáo về những sai phạm này.

Qua việc hình thức Hội đồng kỷ luật huyện Văn Chấn vừa đưa ra, dư luận đặt câu hỏi về việc một hiệu trưởng từng 'dính' nhiều sai phạm, bị kỷ luật Cảnh cáo như bà Nguyễn Thị Huyền Trang liệu còn đủ uy tín, khả năng để tiếp tục đứng đầu một trường mầm non như Sùng Đô?

Dư luận đang tiếp tục mong chờ những động thái tiếp theo của UBND huyện. Liệu có xử lí nghiêm, dứt khoát đối với cá nhân vi phạm này để mang tính răn đe, ngăn ngừa các sai phạm tương tự không tái diễn trong tuơng lai.

Theo điều 11, Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ

Cảnh cáo là hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng;

2. Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị;

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp;

4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

5. Phân biệt đối xử dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức;

6. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội;

7. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

8. Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác;

9. Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

10. Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này;

11. Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Minh Châu

 
 
Tin mới
Người dân tấp nập đi tảo mộ sau một năm dich bệnh căng thẳng

(CLO) Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, những ngày lễ như Thanh Minh, rằm tháng 7, ngày giỗ, người dân ở xa không thể đi thăm mộ phần. Cũng vì thế mà lễ tạ mộ cuối năm nay, phần lễ được người dân chuẩn bị chu đáo hơn khi đi thăm phần mộ của tổ tiên, ông bà.

Xuân Bắc cảm thấy ‘rất trống trải’ khi không tham gia ‘Táo quân 2022’

(CLO) Chia sẻ với báo chí, NSƯT Xuân Bắc cho biết anh rất buồn và “cảm thấy rất trống trải” khi không tham gia chương trình “Táo quân 2022”.

Nếu xác định có hành vi xuyên đinh kim loại vào đầu cháu bé 3 tuổi thì đó là hành vi giết người

(CLO) “Hành vi xuyên đinh kim loại vào đầu cháu bé (nếu có) dù vì bất cứ lý do gì thì đó là hành vi giết người, hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người” - đó là quan điểm của Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường.

Hà Nội đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2022 tăng 5%

(CLO) Theo Sở Công Thương Hà Nội, mặc dù dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng năm 2022 ngành công thương Hà Nội vẫn đặt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%.

Andrea Ranocchia tỏa sáng giúp Inter ngược dòng vào tứ kết Coppa Italia

(CLO) Mất tới 120 phút cùng khoảnh khắc tỏa sáng của trung vệ Andrea Ranocchia, Inter Milan mới đánh bại Empoli vòng 1/8 Coppa Italia rạng sáng 20/1 (giờ Hà Nội) để vào vòng tứ kết.

Nhiều giáo viên ở Đồng Nai dính nghi vấn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không hợp pháp

(CLO) Liên tiếp trong những ngày qua, giáo viên nhiều trường trên địa bàn Đồng Nai đã phải lần lượt giao nộp lại các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học do Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Đồng Nai cấp trước đó.

Hội Chữ thập đỏ quốc tế bị tấn công mạng quy mô lớn, dữ liệu hơn 500.000 'người dễ tổn thương’ bị đánh cắp

(CLO) Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế vừa trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, trong đó tin tặc đã chiếm giữ dữ liệu của hơn 515.000 người cực kỳ dễ bị tổn thương, gồm những nạn nhân chạy trốn khỏi các cuộc xung đột.

Diễn viên

(CLO) Nam diễn viên người Pháp Gaspard Ulliel - đóng chính "Moon Knight" của Marvel - mất ở tuổi 38 sau tai nạn trượt tuyết.

Nhận định trận Getafe vs Granada, 1h ngày 21/1

(CLO) Nhận định kết quả trận đấu Getafe vs Granada, 1h ngày 21/1 La Liga 2021/22; dự đoán tỷ số trận đấu Getafe vs Granada cùng các chuyên gia phân tích.