Điều chỉnh kích thước chữ

Yên Thành (Nghệ An) - một năm khởi sắc

(CLO) Thực hiện kế hoạch năm 2019 trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức, song nhờ sự nỗ lực của toàn đảng bộ, sự đồng thuận cao của nhân dân, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy và chính quyền, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Audio
Hội nghị đánh giá và đề xuất Chính phủ công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn huyện NTM

Hội nghị đánh giá và đề xuất Chính phủ công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn huyện NTM

Kinh tế phát triển mạnh

Không ít người phải lấy làm ngạc nhiên, khi năm 2019 là một năm không mấy thuận lợi cho sản xuất nông – lân nghiệp và thủy sản, thời tiết nắng nóng bất thường; hết hạn hán, cháy rừng đến dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, song giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2019 của Yên Thành vẫn ước đạt 3.867 tỷ đồng, tăng 1,67% so với năm 2018. Nét nổi bật là, địa phương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo hướng tăng năng suất, chất lượng cao.

Trong năm 2019, Yên Thành đã liên kết với các doanh nghiệp trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nhân rộng và triển khai các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Đó là tiếp tục liên kết với Tập đoàn TH đầu tư liên kết sản xuát gắn với chế biến gạo trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giống, lúa hàng hóa, giống cây trồng mới, sản xuất theo hướng Vietgap, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Như các mô hình nhà lưới, mô hình ứng dụng quy trình công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây Cam và Bưởi tại xã Quang Thành, Xuân Thành và Tây Thành. Cam Yên Thành của 5 xã là Đông Thành, Minh Thành, Xuân Thành, Nam Thành, Trung Thành đã có chỉ dẫn đại lý Cam Vinh.

Giá trị sản xuất chăn nuôi theo giá so sánh ước đạt 1.779 tỷ đồng. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 25.000 tấn. Toàn huyện có 103 trang trại và 507 gia trại; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Trong đó, trong năm đã xây dựng mô hình và trao giấy chứng nhận chăn nuôi gà Vietgap xã Quang Thành; xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi liên kết với các đơn vị bao tiêu sản phẩm, chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, mô hình chăn nuôi các con đặc sản.

Nổi bật như mô hình chăn nuôi lợn của HTX dịch vụ nông nghiệp Thọ Thành với Công ty TNHH thức ăn Hoa Kỳ,  2.000 con. Mô hình chăm nuôi lợn ứng dụng công nghệ cao của các ông Nguyễn Văn Thành, xã Tiến Thành 650 con nái; ông Lê Công Điền xã Đại Thành 700 con; ông Lê Văn Hưng, xã Tiến Thành 1.200 con; ông Nguyễn Viết Tư, xã Quang Thành 7.000 con..

Giá trị sản xuất năm 2019 theo giá so sánh của ngành lâm nghiệp ước đạt 180,009 tỷ đồng (tăng 6,34% so với năm 2018; thủy sản ước đạt 190 tỷ đồng, (tăng 7,94%) so với năm 2018). Khai thác tối đa diện tích mặt nước hiện có để nuôi thả cá, xây dựng cơ chế phù hợp khuến khích nông dân đầu tư vốn vào nuôi trồng thủy sản.

Đoàn liên ngành Trung ương khảo sát thực tế xây dựng NTM của huyện Yên Thành

Đoàn liên ngành Trung ương khảo sát thực tế xây dựng NTM của huyện Yên Thành

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 5.132 tỷ đồng (tăng 14,8% so với năm 2018). Các nhà máy May Nhật Bản, Nhà máy Gạch tuynel tại Cụm công nghiệp Cửa Nương – Đồng Thành, Nhà máy Gạch Sơn Thành hoạt dộng sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm cho 2.128 lao động, sản phẩm được thị thị trưởng chấp nhận.

Hoạt động làng nghề và làng có nghề được duy trì, giải quyết việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông thôn nhàn rỗi từ các làng nghề mây, tre, đan, làm miến, bánh, bún, đồ gỗ dân dụng…

Dịch vụ - Thương mại tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt 2.527 tỷ đồng (tăng 15,2% so với năm 2018) các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dịch vụ manh tính đa ngành, đa nghề tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.508,755 tỷ dồng (tăng 15,75% so với năm 2018)

Nhờ UBND huyện tập trung chỉ đạo quản lý, điều hành ngay từ đầu năm việc thu ngân sách, đặc biệt bám sát dự toán, khai thác hết các nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu, nên năm 2019 thu nhập ngân sách trên địa bàn khá tốt, đạt 377,6 tỷ đồng (đạt 127,39% dự toán tỉnh giao, đạt 109% dự toán HĐND huyện giao )

38/38 xã đạt chuẩn NTM

Năm 2019 là một năm Yên Thành tập trung chỉ đạo một cách đồng bộ và quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nên kết quả đạt cao.

Đến nay, toàn huyện đã có 38/38 xã đạt chuẩn NTM. Thị trấn Yên Thành đạt chuẩn văn minh đô thị. Huyện nỗ lực tích cực hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và chỉ đạo xã Sơn Thành hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Sau khi được Đoàn chỉ đạo NTM của tỉnh về kiểm tra, thẩm định, huyện đã hoàn thành hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện NTM. Trong năm, huyện đã tổ chức đón nhận 9 xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM năm 2018 và 4 xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 -2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau khi tiếp nhận và phân phối 6.360 tấn xi măng theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2019, huyện đã chỉ đạo các địa phương nói trên xây dựng gần 56 km đường bên tông, gần 15km mương kẹp đường. Tổ chức tu sửa, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa xóm, xây dựng các trường học.

Một góc của xã Đô Thành, huyện Yên Thành hôm nay

Một góc của xã Đô Thành, huyện Yên Thành hôm nay

10 năm xây dựng NTM, Yên Thành đã thật sự khởi sắc. Diện mạo nông thôn mới đổi mới một cách rất đáng mừng. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững và tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quóc gia xây dựng NTM, Yên Thành đã huy động tổng nguồn vốn gần 5,5 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 1,7 ngàn tỷ đồng. Quả là một con số đầy thuyết phục.

Yên Thành, một huyện vùng lúa của Nghệ An đã chung sức đồng lòng, gắn chặt giữa lòng dân và ý Đảng làm nên một kỳ tích trong xây dựng NTM.

Một sự đổi thay diệu kỳ, khiến cho không chỉ người ngoài mà chính ngay cả những người trong cuộc cũng phải ngạc nhiên, khó tưởng tượng nổi.

Anh Tuấn