Điều chỉnh kích thước chữ

Yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định 908

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020.

Audio
Năm 2020, Bộ Xây dựng thoái vốn tại Tổng Công ty IDICO, thu về gần 3.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Năm 2020, Bộ Xây dựng thoái vốn tại Tổng Công ty IDICO, thu về gần 3.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Việc thoái vốn theo Quyết định này được thực hiện cho đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12/2020 gồm: Tổng Công ty CP Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần (Bộ Xây dựng), Tổng Công ty Xây dựng số 1 - Công ty cổ phần (Bộ Xây dựng); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - IDICO (Bộ Xây dựng).

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong 11 tháng năm 2020, các doanh nghiệp đã thoái được 979 tỷ đồng, thu về 2.031 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 11/2020, đã thoái 25.749 tỷ đồng, thu về 173.103 tỷ đồng.

Đối với công tác cổ phần hóa, giai đoạn 2016 đến tháng 11/2020, đã có 178 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.503 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng.

Như vậy, tốc độ thoái vốn có cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch. Việc thoái vốn, đẩy nhanh cổ phần hoá được lãnh đạo Chính phủ hết sức quan tâm. Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ rõ, vẫn có tình trạng các bộ, ngành, địa phương còn gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện một số nội dung về sắp xếp, phê duyệt phương án sử dụng đất, xác định giá trị doanh nghiệp, phần vốn để cổ phần hoá, thoái vốn tại các quy định thuộc các nghị định.

Đặc biệt, vẫn còn hiện tượng không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, viện dẫn vào các khó khăn vướng mắc để chậm hoặc không thực hiện, chưa xem xét đúng trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp thực hiện chậm cổ phần hoá, chuyển giao về SCIC, niêm yết trên sàn chứng khoán…

T.Toàn

Bình Luận