Điều chỉnh kích thước chữ

Yêu cầu các trường tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh

(CLO) Đây là nội dung chính trong văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong năm học mới 2019-2020. Cần đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân...

Audio
Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm 2019 -2020. Ảnh minh họa

Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm 2019 -2020. Ảnh minh họa

Chuẩn bị bước vào năm học 2019 -2020, Chính phủ đã kịp thời có chỉ đạo Bộ Giáo duc & Đào tạo về phương hướng, kế hoạch cho năm học mới. Cụ thể, trong văn bản của Văn phòng  Chính phủ gửi Bộ Giáo duc & Đào tạo nhấn mạnh, công tác “dạy người” phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, thường xuyên, liên tục.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo duc &Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, các Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch, Bộ Lao động thương binh & Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng phải tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kịp thời biểu dương điển hình tốt, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm để học sinh ý thức tốt về giá trị đạo đức trong mọi hành vi, lối sống trong và ngoài trường học.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Giáo duc & Đào tạo lưu ý một số vấn đề liên quan như:

Đầu tiên, Bộ phải chỉ đạo sâu sát việc tiếp tục đổi mới Lễ Khai giảng năm học mới đảm bảo thực sự “tất cả vì học sinh thân yêu” và ý nghĩa cao đẹp của ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh, thực chất các hoạt động cụ thể, thiết thực như chào cờ, hát Quốc ca. Tập thể dục giữa giờ; trực nhật, dọn vệ sinh, tham gia lao động...

Thứ hai, tập trung thực hiện thực chất các khẩu hiện đã trở thành truyền thống của ngành giáo dục: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”,  “Tiên học lễ, hậu học văn” và “Năm điều Bác Hồ dạy”. Hướng dẫn cụ thể về từng điều trong “Năm điều Bác Hồ dạy” phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, điều kiện từng trường.

Tiếp đến là phải rà soát các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn (kể cả các loại chuẩn, các hình thức thi đua) nhằm giảm bớt áp lực có tính hành chính cho nhà trường, giáo viên, học sinh và khắc phục bệnh thành tích, hình thức, nhằm tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội, sự tham gia của phụ huynh học sinh vào các hoạt động của nhà trường.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt Đội, Đoàn cũng là một yêu cầu cần thiết trong giáo dục đạo đức cho học sinh. Tăng cường liên hệ với thực tiễn, các tấm gương người thực việc thực, nêu gương người tốt việc tốt.

Làm tốt hơn các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đề cao trách nhiệm của tất cả các thầy cô giáo tham gia giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đặc biệt và trước hết là thầy cô giáo phải gương mẫu trong nhà trường cũng như ở nhà, ngoài xã hội.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối phụ huynh với học sinh, thầy cô giáo và nhà trường rất quan trọng trong việc giáo dục học sinh hiện nay.

Tập trung chỉ đạo phát triển phân hệ giáo dục trong Hệ tri thức Việt số hóa. Phát động xây dựng ngân hàng học liệu điện tử nói chung và nhất là các môn đạo đức, giáo dục công dân, lịch sử.

Giáo viên và học sinh đóng góp các câu chuyện, clip nêu gương người tốt, việc tốt thể hiện tình cảm, hành động yêu trường, yêu lớp, yêu bè bạn, gia đình, quê hương, đất nước...

Lương Minh