Điều chỉnh kích thước chữ

YouTube thay đổi chính sách chạy quảng cáo video

(CLO) Các video từ 8 phút vào cuối tháng này sẽ được YouTube cho phép có thể chạy quảng cáo ở giữa nội dung.

Audio
1

Phần lớn các quảng cáo trên YouTube trả tiền cho người tạo video chỉ xuất hiện ở đầu khi phát nội dung.

Hiện nay, các video YouTube của các nhà sáng tạo nội dung cần dài ít nhất 10 phút để đủ điều kiện cho quảng cáo giữa video, và YouTube đang hạ thấp yêu cầu về thời gian đối với các quảng cáo.

Cụ thể theo 9to5Google, vào cuối tháng này YouTube sẽ cho phép video từ 8 phút trở lên sẽ có thể chạy các quảng cáo ở giữa video, tức giảm thời gian đi 2 phút so với trước.

Điều này sẽ giúp ích cho các nhà sản xuất nội dung sẽ kiểm soát tốt hơn vị trí quảng cáo, giúp tăng doanh thu tốt hơn.