Điều chỉnh kích thước chữ
Quảng Ninh:

Biểu quyết cao sáp nhập huyện Hoành Bồ vào Thành phố Hạ Long

(CLO) Đa số cử tri đã biểu quyết đồng ý việc nhập đơn vị hành chính huyện Hoành bồ vào TP Hạ Long.

Báo nói Công luận

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Báo cáo số 255/BC-UBND về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021.

Tại đây, kết quả ghi nhận được có 98,55% số cử tri đồng ý việc nhập đơn vị hành chính huyện Hoành bồ vào TP Hạ Long. Trong đó, có 96,31% cử tri đồng ý thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở nguyên trạng thị trấn Trới.

Huyện Hoành Bồ trước ngày sáp nhập vào TP Hạ Long. Ảnh nguồn: Báo Quảng Ninh.

Huyện Hoành Bồ trước ngày sáp nhập vào TP Hạ Long. Ảnh nguồn: Báo Quảng Ninh.

Theo đánh giá, việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long khi hoàn thành có cơ hội tạo ra những lợi ích to lớn, hiệu quả thiết thực. Qua đó, có thể xây dựng và hình thành một đô thị loại I thuộc tỉnh có được sự đa dạng độc đáo về cảnh quan, địa hình, tài nguyên du lịch.

Đồng thời, cũng là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.Tạo được không gian cho sự phát triển xứng tầm của đô thị du lịch biển và đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ đó, mở ra không gian phát triển mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn trong một đơn vị hành chính thống nhất, nhân lên sức mạnh về tiềm năng và lợi thế, tối ưu hóa công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, nhất là về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Từ yêu cầu thực tiễn, việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long vào thời điểm này được cho là chín muồi và không thể chậm trễ. Định hướng này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Trung ương và định hướng phát triển đô thị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Quân