Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Sáp nhập huyện Hoành Bồ vào Thành phố Hạ Long

(CLO) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Báo nói Công luận

Hiện nay, thành phố Hạ Long là đô thị loại I, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị bàn về đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long do đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì.

Hội nghị bàn về đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long do đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì.

Huyện Hoành Bồ có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh, mật độ dân số rất thấp; có vị trí đầu mối về giao thông thủy, bộ với các tuyến cao tốc và quốc lộ kết nối đa chiều và hệ thống bến thủy nội địa giáp vịnh Cửa Lục; có quỹ đất nông nghiệp, đất rừng tự nhiên, rừng ngập mặn lớn và đa dạng sinh học; cảnh quan môi trường độc đáo đặc sắc; văn hóa bản địa phong phú...

Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ vốn có mối quan hệ chặt chẽ về điều kiện tự nhiên và xã hội, có khả năng tương hỗ hai chiều về tiềm năng, lợi thế phát triển, bổ sung cho nhau những thế mạnh khác biệt mà mỗi bên đang sở hữu để tạo sức mạnh tổng hợp phát triển bền vững nên trong quá trình xây dựng các quy hoạch chiến lược của tỉnh.

Theo đánh giá, việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long khi hoàn thành có cơ hội tạo ra những lợi ích to lớn, hiệu quả thiết thực. Cụ thể, hình thành một đô thị loại I thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc và sự đa dạng độc đáo về cảnh quan, địa hình, tài nguyên du lịch, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ đó, mở ra không gian phát triển mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn trong một đơn vị hành chính thống nhất, nhân lên sức mạnh về tiềm năng và lợi thế, tối ưu hóa công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, nhất là về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Thêm vào đó, sau khi hoàn thành hệ thống giao thông kết nối động lực với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận quản lý với những khu vực vùng cao của huyện Hoành Bồ; thuận lợi cho quy hoạch phát triến đô thị tầm cỡ quốc tế phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng; tạo nguồn lực và động lực mới đột phá phát triển không chỉ trước mắt mà còn lâu dài.

Qua đó, tạo thành đòn bẩy cho phát triển nhanh và bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển của TP Hạ Long để bảo vệ cảnh quan vùng Di sản, tăng cường quản lý thống nhất về môi trường ven biển, di sản vịnh Hạ Long theo đúng quan điểm quản lý hệ thống, thúc đẩy nhanh quá trình giải quyết cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm.

Tạo điều kiện để giải quyết tốt hơn vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, nâng cao mức sống người dân, tạo chuyển biến căn bản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, làm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường đô thị năng động.

Từ tình hình trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, đây là những công việc hệ trọng, mang tính lịch sử và liên quan tới sự phát triển không chỉ của TP Hạ Long, của cả tỉnh Quảng Ninh, mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng duyên hải Bắc Bộ, vì vậy, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh cùng nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Về các giải pháp trọng tâm cần thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án phải khẩn trương hoàn thiện các bước quy trình thực hiện đúng với lộ trình, mục tiêu đề ra; về xây dựng phương án sắp xếp bộ máy biên chế phải thận trọng khách quan, khoa học, công tâm, dân chủ.

Đồng thời, thực hiện rà soát toàn bộ các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn để có phương án sắp xếp phù hợp với đơn vị hành chính mới khi có chủ trương của Trung ương. Tuy nhiên, điều quan trọng là tăng cường toàn diện quản lý các mặt công tác trong quá trình sắp xếp.

Ngoài ra, các địa phương phải coi trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, khi có chủ trương đúng, cách tổ chức tốt, chắc chắn sẽ mang lại kết quả cao nhất. Với quyết tâm chính trị cao của tỉnh, các địa phương, nhất là TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ, cùng truyền thống kỷ luật và đồng tâm của Vùng mỏ được phát huy chắc chắn sẽ tạo thành sức mạnh to lớn để Quảng Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.    

 > Quảng Ninh: Đông Triều đủ điều kiện lên thành phố loại III, trực thuộc tỉnh

   Nguyễn Quân