Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiện toàn công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2019

(CLO) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ vừa có công điện gửi tới giám đốc các trường đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng cùng chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu kiện toàn lại toàn bộ khâu tổ chức thi THPT quốc gia 2019.

Công điện của Bộ trưởng GD&ĐT gửi lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Lương Minh

Công điện của Bộ trưởng GD&ĐT gửi lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Lương Minh

Trong công điện, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, các trường phải tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thị, chấm thi, thanh tra thi, đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trong quá trình diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải có sự phối hợp với các địa phương để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại, ăn ở cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về làm thi tại địa phương.

Đặc biệt trong công tác nhân sự, phải cử cán bộ đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng, nắm vững về quy trình, kỹ thuật, làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan tham gia Ban chấm thi trắc nghiệm. Phải có chuẩn bị kỹ và thực hiện công tác chấm thi, chấm phúc khảo các môn trắc nghiệm theo đúng Quy chế thi, đảm bảo khách quan, trung thực, đúng tiến độ, đúng quy định theo sự chỉ đạo thống nhất của của Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia. 

Các cán bộ này phải có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi kịp thời khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường (nếu có) theo quy định và theo thẩm quyền. Ngoài ra, cũng cần phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của ngành công an để kịp thời phát hiện mọi hành vi tiêu cực, vi phạm Quy chế thi, ngăn chặn việc đưa các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nơi chấm thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng với mục đích gian lận, đảm bảo kỷ cương và công bằng của kỳ thi.

Về thời gian tổ chức Kỳ thi, chấm thi: Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ thuộc đơn vị được phân công. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi; thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia về tình hình tổ chức Kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh (nếu có).

Kết quả tham gia tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa phương là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo năm 2019.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng có công điện chỉ đạo các chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Bộ trưởng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở GD&ĐT và các sở ban ngành đoàn thể có liên quan tập trung thực hiện tốt một số công việc như:

Rà soát kỹ cán bộ tham gia tổ chức thi đảm bảo số lượng và chất lượng theo như yêu cầu. Quán triệt rõ tình thần, trách nhiệm về công việc được giao. Những trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Tiếp tục triển khai công tác đề thi, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi để đảm bảo đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, sử dụng đề thi cũng như trong quá trình vận chuyển, lưu giữ đề thi, bài thi. Rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác chấm thi và công tác coi thi tại các điểm thi.

Ngoài ra các lãnh đạo các tỉnh cũng cần phải có phương án phù hợp để kịp thời khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường xảy ra một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh, tuyệt đối không được để thí sinh nào vì khó khăn mà không thể dự thi.

Song song với các công tác trên thì các tỉnh, thành phố cũng cần phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của ngành công an, tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, rà soát kỹ phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện, nước tại tất cả các điểm thi... để đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và chất lượng.

Lương Minh