Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 1 luật mà có 6 Nghị định là không ổn!

(CLO) Liên quan đến báo cáo của Bộ Tài chính về Luật Chứng khoán sửa đổi có 6 Nghị định, hiện Chính phủ đã ký ban hành 1 Nghị định. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng, 1 luật mà có 6 Nghị định là không ổn và đề nghị Bộ Tài chính gom lại theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Audio

Hôm nay (3/12), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì cuộc họp làm việc với các bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và có hiệu lực từ 1/1/2021, tình hình xây dựng, trình ban hành các đề án trong Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì cuộc họp.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, hiện nay còn 7 Nghị định nợ đọng. Ngoài ra, với các văn bản có hiệu lực từ 1/1/2021, theo quy định, phải ban hành chậm nhất là ngày 15/11/2020. 

“Theo dự kiến trước đây, số văn bản có hiệu lực từ 1/1/2021 là 49 văn bản. Chỉ đạo của Chính phủ là cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết theo hướng 1 luật chỉ ban hành tối đa 2 Nghị định quy định chi tiết, 1 Nghị định chỉ ban hành 1 thông tư hướng dẫn. Đến nay từ 49 văn bản cắt giảm được 17 văn bản. Như vậy, sau khi tích hợp, tổng số văn bản chi tiết có hiệu lực từ 1/1/2021 là 32 văn bản. Đến nay đã trình 2 văn bản, còn 30 văn bản chưa ban hành. Trong 30 văn bản này đã có 7 văn bản đã được gửi đến VPCP”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ. 

Đối với chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 2/12 có 38/367 đề án trong chương trình nợ đọng, chiếm 10,3%, trong đó các bộ tham dự buổi làm việc có 25 đề án nợ đọng. Trong 38 đề án, cộng với văn bản trong chương trình công tác của tháng 12/2020 là 99 văn bản, tổng cộng là 137.

Để các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, Chính phủ khóa XII nợ đọng 59 văn bản chi tiết, Chính phủ khóa XIII nợ 38 văn bản, bây giờ không làm nhanh thì Chính phủ khóa XIV sẽ nợ đọng văn bản cao hơn Chính phủ khóa XIII.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

“Các bộ, cơ quan nêu lý do nợ đọng, khẳng định có giảm số văn bản được không, thời gian hoàn thành vì chỉ còn không đầy một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2020 và Bộ, cơ quan nào đã hứa mà không làm được phải chịu trách nhiệm", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu.

Theo báo cáo tại cuộc họp của Bộ Tài chính về Luật Chứng khoán sửa đổi có 6 Nghị định, hiện Chính phủ đã ký ban hành 1 Nghị định, còn 5 Nghị định. Đối với nhóm văn bản phải trình tháng 12 có 5 văn bản trong chương trình, về nhóm này sẽ bảo đảm tiến độ trình trong tháng.

Nghe báo cáo của Bộ Tài Chính, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị ngay: "1 luật mà có 6 Nghị định là không ổn, đây là chương trình của trước đây, đề nghị Bộ Tài chính gom lại theo đúng tinh thần chỉ đạo đã nêu trên của Chính phủ".

Kết thúc cuộc làm việc, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các bộ, cơ quan rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gộp văn bản trên tinh thần đã nêu trên. Đặc biệt, Tổ công tác đề nghị, tất cả văn bản hướng dẫn chi tiết không được nợ đọng.

“Những văn bản nào cần lùi, cần rút không đưa vào chương trình công tác năm 2021 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ Công an cho biết, tháng 11/2020 chậm 5 văn bản, hiện đã thực hiện 2 văn bản, còn 3 văn bản nợ đọng, trong đó có văn bản liên quan Luật An ninh mạng và Luật Công an xã cần cân nhắc kỹ và đang tiếp tục lấy ý kiến. Về chương trình công tác có 6 đề án nợ đọng.

Bộ LĐTB&XH cho biết còn 11 đề án cần trình trong tháng 11 và 12 này. Trong 11 văn bản nợ đọng, Bộ cam kết 5 đề án nợ của tháng 11 sẽ trình trước ngày 8/12, còn lại 6 văn bản tiếp tục hoàn thiện, cam kết trình Chính phủ trước 25/12/2020.

Quốc Trần