Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Y tế cảm ơn báo chí đưa tin sinh động chống Covid -19

(CLO) Theo đánh giá của Bộ Y tế, các sản phẩm truyền thông của báo chí không nhàm chán mà đảm bảo nội dung truyền thông chính xác.

Audio

Sau khi Bộ Y tế đưa ra Khuyến cáo chung về 9 Biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Bộ Y tế đã được các cơ quan báo chí chia sẻ và gửi những sản phẩm truyền thông do cơ quan, đơn vị truyền thông của sản xuất và đăng tải.

covid1

Việc này giúp cộng đồng có thể tiếp cận đa dạng các sản phẩm truyền thông, không nhàm chán và đảm bảo nội dung truyền thông chính xác, góp phần vào tăng cường hiệu quả truyền thông nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

covid 112

Bộ Y tế gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã luôn phối hợp cùng Bộ Y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh và luôn mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ, tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế.

Trinh Phúc