Điều chỉnh kích thước chữ
Viết tiếp bài: Có thực sự cấp thiết xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An?

Chủ tịch UBND tỉnh Long An “cầm đèn chạy trước ô tô”?

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo không sáp nhập Trường TC KTKT vào trường Cao đẳng nghề Long An, trước khi Tỉnh ủy Long An có văn bản bổ sung việc xã hội hóa Trường KTKT. Điều này đã khiến dư luận bức xúc, cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh này “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Audio

Có thưc sự cấp thiết xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An?

Chưa đủ căn cứ pháp lý

Liên quan đến việc xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Long An (Trường KTKT), Văn bản số 1298/SKHĐT-TĐ do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An lập ngày ngày 29/5/2017 cho thấy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (Sở LĐTBXH) đã có ý kiến rằng, Trường KTKT mới được chuyển từ trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo sang trực thuộc Sở LĐTBXH bắt đầu từ ngày 1/3/2017 và Sở LĐTBXH đã trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đưa Trường KTKT vào mạng lưới cơ sở giáo dục toàn quốc.

Do đó, theo Sở LĐTBXH, việc thực hiện xã hội hóa cần phải xin ý kiến của Bộ LĐTBXH trước khi thực hiện. Để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An theo Thông báo số 269/TB- UBND ngày 22/6/2017, ngày 4/7/2017, Sở LĐTBXH đã thỉnh thị ý kiến của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 1332/SLĐTBXH-DN.

Ngày 4/8/2017, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có công văn số 1975/TCDN-TCCB về việc xã hội hóa Trường KTKT.

Ngày 4/8/2017, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có công văn số 1975/TCDN-TCCB về việc xã hội hóa Trường KTKT.

Đến ngày 4/8/2017, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có công văn số 1975/TCDN-TCCB trả lời văn bản số 1332/SLĐTBXH-DN của Sở LĐTBXH về việc xã hội hóa Trường KTKT.

Trong công văn này, nói về chủ trương đổi mới, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, Tổng cục Dạy nghề cho biết, ngày 1/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã có Nghị quyết số 05-NQ/TW đã có Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó có chủ trương “Sắp xếp, tổ chức lại lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học”.

Không chỉ vậy, theo Tổng cục Dạy nghề, tại Điều 1 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ “Đối với các đơn vị nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thì đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp. Khuyến khích liên kết hợp tác trên cơ sở bảo toàn tài sản và mục đích cung cấp dịch vụ công”.

“Như vậy, hiện nay chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện việc chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập hoặc cổ phần hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp”, công văn số 1975/TCDN-TCCB của Tổng cục dạy nghề trả lời văn bản số 1332/SLĐTBXH-DN của Sở LĐTBXH về việc xã hội hóa Trường KTKT, nêu rõ.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An nhìn từ trên cao.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An nhìn từ trên cao.

Ngoài ra, căn cứ tình hình hoạt động của Trường KTKT, Tổng cục Dạy nghề cũng đã đề nghị Sở LĐTBXH báo cáo UBND tỉnh Long An tiếp tục để trường này thực hiện lộ trình hoạt động tự chủ theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc thực hiện sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Long An nhằm đảm bảo cơ cấu và nâng cao chất lượng nhân lực được đào tạo của địa phương, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập.

Đã có kế hoạch sáp nhập Trường KTKT

Ngày 29/12/2017, Tỉnh ủy Long An có Kế hoạch số 48-KH/TU về việc triển khai Đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18- NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy Long An.

Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy Long An.

Theo kế hoạch nói trên, Tỉnh ủy Long An chỉ đạo thực hiện sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, trường Trung cấp nghề Đức Hòa, trường Trung cấp nghề Cần Giuộc, trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười vào trường Cao đẳng nghề Long An thành trường Cao đẳng Long An (các trường trung cấp thành phân hiệu), thực hiện trong quý I năm 2018.

Trong kế hoạch của Tỉnh ủy Long An có ghi rõ, các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện.

Ngày 28/02/2018, Sở LĐTBXH tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 28/02/2018, Sở LĐTBXH tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 28/02/2018, Sở LĐTBXH ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18- NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Trong kế hoạch này, Sở LĐTBXH đề xuất trường TC KTKT thành cơ sở Bến Lức trực thuộc trường Cao đẳng Long An, trường Trung cấp nghề Đức Hòa thành cơ sở Đức Hòa trực thuộc trường Cao đẳng Long An, trường Trung cấp nghề Cần Giuộc thành cơ sở Cần Giuộc trực thuộc trường Cao đẳng Long An, trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười thành cơ sở Đồng Tháp Mười trực thuộc trường Cao đẳng Long An. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2018.

“Cầm đèn chạy trước ô tô”?

Thế nhưng, ngày 12/03/2018, trong cuộc họp tại Sở LĐTBXH, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có chỉ đạo không thực hiện sáp nhập trường TC KTKT vào trường Cao đẳng nghề Long An.

Trong văn bản gửi đến Sở Nội vụ vào ngày 10/5/2018, Sở LĐTBXH nêu rõ: “Đối với trường TC KTKT không sáp nhập vào trường Cao đẳng nghề Long An, do thực hiện xã hội hóa theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/03/2018 tại Sở LĐTBXH”.

Trong văn bản gửi đến Sở Nội vụ vào ngày 10/5/2018, Sở LĐTBXH nêu rõ: “Đối với trường TC KTKT không sáp nhập vào trường Cao đẳng nghề Long An, do thực hiện xã hội hóa theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/03/2018 tại Sở LĐTBXH”.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ngày 10/5/2018, Sở LĐTBXH có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở LĐTBXH theo Kế hoạch 24/KH- UBND của UBND tỉnh”.

Trong văn bản nói trên, Sở LĐTBXH nêu rõ: “Đối với trường TC KTKT không sáp nhập vào trường Cao đẳng nghề Long An, do thực hiện xã hội hóa theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/03/2018 tại Sở LĐTBXH”.

Tuy nhiên, qua tài liệu và hồ sơ cho thấy, tính đến thời điểm Sở LĐTBXH có văn bản gửi Sở Nội vụ ngày 10/5/2018, không thấy có văn bản nào của Tỉnh ủy Long An chỉ đạo về việc xã hội hóa trường TC KTKT. Thậm chí trước đó, trong Kế hoạch số 48/KH- TU, Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo thực hiện sáp nhập trường TC KTKT vào trường Cao đẳng Long An.

Ngày 1/8/2018, Tỉnh ủy Long An có văn bản số 1762-CV/TU về việc điều chỉnh nội dung và lộ trình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Ngày 1/8/2018, Tỉnh ủy Long An có văn bản số 1762-CV/TU về việc điều chỉnh nội dung và lộ trình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Ở một diễn biến khác, sau chỉ đạo nói trên của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, bất ngờ ngày 1/8/2018, Tỉnh ủy Long An có văn bản số 1762-CV/TU về việc điều chỉnh nội dung và lộ trình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Theo văn bản này thì tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12, ngày 05/07/2018, Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh, bổ sung Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong đó, điều chỉnh cụm từ “… các trường trung cấp thành phân hiệu” thành “… các trường trung cấp thành cơ sở” của trường Cao đẳng nghề Long An cho phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp, thời gian thực hiện trong quý III năm 2018. Đồng thời thực hiện xã hội hóa đối với trường TC KTKT Long An.

Từ diễn biến sự việc như vậy nên đã có nhiều ý kiến cho rằng, ý kiến kết luận của ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, về việc không sáp nhập Trường KTKT vào trường Cao đẳng nghề Long An trong cuộc họp tại Sở LĐTBXH vào ngày 12/3/2018 đã đi ngược lại Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy Long An và có dấu hiệu “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Chưa hết, dư luận cũng đang hoài nghi rằng, chỉ đạo vừa nêu của Chủ tịch UBND tỉnh Long An còn có dấu hiệu “ngó lơ” ý kiến của Tổng cục Dạy nghề đưa ra vào ngày 4/8/2017, cũng như đưa Tỉnh ủy Long An vào thế… “đã rồi”, gây bức xúc, hoang mang cho nhiều người.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Thanh Vĩnh