Điều chỉnh kích thước chữ

Công bố 5 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh Covid -19

(CLO) Cả năm bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không khó thở đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, họ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Audio

Ngày 29/6, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 cho biết, có 5 bệnh nhân mắc Covid - 19 tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, cụ thể như sau:

 BN344 - nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam vào viện ngày 19/6. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 25/6, lần 2 vào ngày 27/6 và lần 3 vào ngày 28/6.

BN346 là nam, 6 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 19/6, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 25/6 và 28/6 đều cho âm tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tiếp theo (ảnh TL).

Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tiếp theo (ảnh TL).

BN348 - nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân vào viện từ ngày 19/6/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 26 -28/6 đều có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

BN351 là nữ, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện từ ngày 24/6. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 27, 28/6 đều có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

BN352 - nữ, 30 tuổi quốc tịch Việt Nam, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân ngày 26 đến 28 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trinh Phúc