Điều chỉnh kích thước chữ
Tiếp bài: Phát hiện hàng loạt sai phạm về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Amaccao:

Đình chỉ hoạt động của Công ty Amaccao

(CLO) Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, Công ty Cổ phần Amaccao bị xử phạt 270 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Audio
Quyết định xử phạt số 743/QĐ – XPVPHC đối Công ty Cổ phần Amaccao. Ảnh: TNMT

Quyết định xử phạt số 743/QĐ – XPVPHC đối Công ty Cổ phần Amaccao. Ảnh: TNMT

Liên quan đến hàng loạt vi phạm nghiêm trọng về pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Amaccao tại thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định xử phạt số 743/QĐ – XPVPHC đối Công ty Cổ phần Amaccao.

Theo đó, Quyết định do ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ký nêu rõ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Amaccao (Công ty Amaccao), trụ sở tại Tiểu khu 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm vì đã để xảy ra hàng loạt vi phạm.

Cụ thể: Hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, đã vi phạm Điểm m, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

Hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định, đã vi phạm Điểm c, khoản 7, điều 12 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; Hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thong thường vượt quy chuẩn kĩ thuật về chất thải, đã vi phạm Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Với những hành vi trên, Công ty Amaccao bị xử phạt 270 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng để thực hiện xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Đồng thời UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Công ty Amaccao phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Amaccao không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Trước đó như đã thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Amaccao. Kết luận nêu rõ nhiều tồn tại của Công ty trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy bê tông AMACCAO 2.

Kết luận số 372/KL-STN&MT ngày 13/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cho biết, Công ty Cổ phần Amaccao chưa xây lắp đủ công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (chưa xây dựng bể xử lý nước thải 160 m3; ao sinh học 1500 m2), do đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án nhưng  đã  đi  vào  hoạt  động.

Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (thiếu tần suất giám  sát) vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Kết luận cũng chỉ rõ, Công ty Amaccao xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, thông số pH vượt 1,008 lần, vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với những vi phạm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã yêu cầu Công ty đình chỉ ngay hành vi vi phạm, khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra qua kiểm tra, thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí